Demoprosjekt NT-fak

Denne siden beskriver et demoprosjekt som viser hvordan forskningsprosjekt kan beskrives.

Hensikten er å vise hvordan prosjektsider under menypkt “prosjekert” kan  kombineres med sider under site.uit.no og Cristin     

 

Arbeidsdeling UiT-web/Prosjekt, Cristin og site.uit.no/World Press

Menypunktet "Prosjektbeskrivelse" leder til en underside.

Menypkt "For medlemmer" leder til en blogg på site.uit.no. Den Kan om ønskelig kun være tilgjengelig for prosjektmedlemmene.

Meypkt Publikasjoner leder til Cristin der alle publikasjoner likevle må registreres og kan nyttes til prosjektet.

Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 23.08.2013 16:52