Ungdommers beinhelse

Ungdommers beinhelse

Grunnlaget for et sterkt skjelett legges i barne- og ungdomsår. Flere livsstilsfaktorer bidrar til utvikling av beinmasse slik at den enkelte oppnår sitt genetiske potensiale. I tillegg til kjønnshormoner er tilstrekkelig kalsium og vitamin D, fysisk aktivitet og vekt viktige faktorer. Fra september 2010 til april 2011 ble ungdomsundersøken Fit Futures gjennomført ved Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN). Alle elever i første år ved videregående skole i Tromsø og Balsfjord ble invitert. Tilsammen møtte 1038 ungdommer (508 jenter og 530 gutter) i alderen 15-16 år (oppmøte 93 %). Beinmassemålinger inngikk som en av 13 ulike prosjekter. De første analysene viser at livsstilsfaktorer som røyking, snusing og fysisk aktivitet varierer og en stor andel er overvektige (>20%). Stipendiat Anne Winther, som er ansatt på bevilgning fra Helse Nord, 2012-15, skal undersøke hvordan livsstilsfaktorer påvirker beinmassen hos deltakerne i Fit Futures. Ungdomstiden er periode preget av store endringer i livsstil og biologiske forhold. Derfor vil ungdommene som deltok i Fit Futures I bli invitert til en oppfølgende undersøkelse, Fit Futures II, som vilbli gjennomført i skoleåret 2012-2013. Deltakerne vil da være 17-18 år og beinmassemålinger vil igjen inngå som et delprosjekt. Dette vil gi oss data til å studere hvordan livsstil påvirker beinmasseutvikling i et longitudinelt design, noe som etterspørres nasjonalt og internasjonalt.
Ansvarlig for siden: Emaus, Nina
Sist oppdatert: 15.04.2014 13:42