Perfeksjonisme – forekomst og forklaringsmekanismer

Perfeksjonisme – forekomst og forklaringsmekanismer

Prosjektleder post doc Gunn Pettersen, UNN, førsteaman. Oddgeir Friborg, UiT, prof Jan Rosenvinge,UiT, prof Rolf Wynn, UiT, post doc Svein Bergvik, UiT, dosent Lauri Nevonen, Capio, Sverige, prof Jorunn S Borgen, Norges Idrettshøyskole.