Effekter av intensiv aerob trening under svangerskapet på hjertefunksjon og foster

Effekter av intensiv aerob trening under svangerskapet på hjertefunksjon og foster

Effekter av intensiv aerob trening under svangerskapet på hjertefunksjon og foster – Effects on the fetus and maternal cardiac function of high-intensity aerobic training during pregnancy

Rat running on treadmill
Rat running on treadmill

Vi studerer hvordan høyintensitets intervalltrening under svangerskapet påvirker mors hjertefunksjon og foster. Denne typen trening kalles populært for 4x4 og har vist seg effektivt for å bedre hjertefunksjon både hos friske idrettsutøvere og ved flere sykdomstilstander, blant annet gjennom å gi en fysiologisk hjertehypertrofi. Effektene av høyintensitets intervalltrening under svangerskapet er derimot lite kjent. Vi har tidligere vist at graviditet beskytter mot noen av de negative effektene av patologisk hjertehypertrofi. Ved hjelp av en rottemodell studerer vi hvordan graviditet påvirker hjertehypertrofien som oppstår ved intensiv aerob trening, og om fosteret blir påvirket av denne type trening. Gravide rotter utsettes for høyintensitets intervalltrening på tredemølle gjennom svangerskapet. Maksimalt oksygenopptak måles, og hjertets funksjon undersøkes både ikke-invasivt med ekkodoppler undersøkelser og invasivt med trykk-volumkatetere. Hjertet veies og hjertemuskelvevet undersøkes med tanke på morfolgi, proteininnhold og genuttrykk. Fostrene undersøkes med doppler-ultralyd in-vivo, veies og måles. Gjennom dette forsøket ønsker vi å bidra til å kartlegge om denne formen for trening er trygg i svangerskapet, og der i gjennom danne grunnlag for kliniske studier.

Dette er et samarbeidsprosjekt med Forskergruppe for Kardiovaskulær forskning IMB ved professor Terje Larsen.

4X4 på You Tube

 

Kontaktpersoner:

Professor Ganesh Acharya

PhD student Nils Thomas Songstad

Cand med Knut-Helge Kaspersen
Ansvarlig for siden: Songstad, Nils Thomas
Sist oppdatert: 13.01.2012 11:29