Error rendering component

Nyheter
Fruitful discussion about health aspects in migration Centre for Arctic and Global Health hosted a presentation by Annabelle Böttcher from Syddansk Universitet. The topic was cultural and practical issues in migrant health. .
08.02.18

Norges asyl- og flyktningpolitikk

- Trenger vi et flyktningparti? (Internasjonalt seminar 07.sept.17, merk sted)

04.09.17

Oppstartsmøte på Universitets-NAV Tidligere i år inngikk UiT og NAV en avtale om strategisk samarbeid, og etablerte det såkalte Universitets-NAV. I den forbindelse har UiT hatt et oppstartsmøte i en av de nedsatte arbeidsgruppene i prosjekt ALIN – Arbeidsinkludering, Innovasjon og Læring i NAV.
29.08.17

Skal gi flyktningane ei meir tilpassa helseteneste I dag kan flyktningane sin veg gjennom det norske helsevesenet vere både vrien, rotete og lite strukturert. Det skal det bli ein slutt på.
25.08.17

Flerkulturelt klasserom Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)  samarbeider med Voksenopplæringen
04.05.17

Skaper dialog om migrasjon Som det første universitetet i landet har UiT laget en møteplass for alle som jobber med flyktninger.
13.03.17

BBC World: Dying for a Song BBC møter musikere som trues på grunn av sin musikk; også norske og fribymusiker i Harstad.
13.03.17

Politikk og media om barn på flukt - er politiske holdninger og medias retorikk i utakt med folket? (IntSem 16.03.17)
11.03.17

Integrering av flyktninger i høyere utdanning - UHR/NOKUT  Fra gode intensjoner og enkelttiltak til mer varige, systematiske løsninger for å godkjenne og inkludere flyktninger i høyere utdanning i Norge.
01.12.16

Look Beyond Borders - 4 minutes experiment Amnesty Poland er nominert til Golden Radiator Award 2016 med video om "changing the narrative of refugee reporting".
01.12.16

Erasmus+ for flyktninger og akademisk frihet Prosjektet «Academic Refuge» skal de neste tre årene videreutvikle arbeidet med mottak av flyktninger og truede forskere ved universiteter i Europa.
22.11.16

Khrono.no: HiOA og NTNU skal samarbeide for å utdanne flere flyktninger Det skal bli enklere for flyktninger å realisere den kompetansen de har med seg når de kommer til landet.
17.11.16

Rapport om akademisk fridom: Free to Think 2016 Academic Freedom Monitoring Project identifiserer og følgjer åtak mot universitetsmiljø:  akademikarar, studenter og tilsette - verda over
01.11.16

UiT satsar meir på Scholars at Risk Akademisk fridom er viktigare - både for forskarar og studentar
27.10.16

RVTS-konferanse: På flukt i nord Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging feirer 10-år, Tromsø 29.-30. november 2016
12.10.16

Være med på norsktrening med Tromsø Røde Kors? TRK trenger flere norske samtaleparnere, særlig menn, til ukentlig norsktrening for personer med norsk som fremmedspråk
04.10.16

Uten helsa i behold - Irregulære migranter i Norge 06.okt.16: Mange tusen mennesker lever innenfor Norges grenser, men utenfor velferdsstaten.
03.10.16

Flyktningkrise avblåst? 22.sept.16: - Situasjonsrapport fra Tromsø
16.09.16

Stort Erasmus-prosjekt for akademisk frihet: Academic Refuge UiO prosjektleder fornytt Erasmus-prosjekt.
02.09.16

Lærer seg norsk på UiT Mohammad Hoori (29) flyktet fra Syria for snart to år siden. Nå har han deltidspraksisplass ved UiT.
09.06.16

Studenter startet fotballag for asylsøkere Vernepleierstudenter startet fotballag for asylsøkere i Tromsø etter å ha sett seg lei på at dagene ble brukt til venting. Målet på lang sikt er integrering.
28.04.16

Turbandagen 2016 - Flytogreklame eller ikke, en veldig god idé!
28.04.16

UiT besøker asylmottakene i nord Tromsø asylmottak får besøk av UiT 3. mai.
27.04.16

Har nesten for mange som vil hjelpe Røde Kors i Tromsø opplever en så stor pågang av folk som ønsker å bli flyktningguider at de per i dag har flere guider enn flyktninger.
14.04.16

– Et viktig initativ Det sier Eliana Lakis som var en av innlederne på dagens idémyldringsmøte. 
13.04.16

Her får de tildelt sjekken på 177 000 kroner Ledelsen for Oktoberfesten var aldri i tvil om hvor overskuddet fra årets fest skulle gå.
13.04.16

Tannhelse til alle En gang i året besøker tannpleiestudenter ved UiT voksenopplæringa i Tromsø kommune. De informerer om tannhelse og trener på det de senere skal jobbe med. Se video i saken!
12.04.16

Flyktningdebatten: Gamle argumenter, kynisk ordvalg I 70 år har politikere slått alarm om innvandringen til Norge, men aldri før har ordbruken vært så kynisk som nå, mener historiker og forfatter av Norsk innvandringshistorie Hallvard Tjelmeland. Onsdag holder han innledningsforedrag til filmen ”Middelhavet”.
12.04.16

Flyktningstrømmen - en etisk utfordring i Nord (Internasjonalt seminar 14.04.2016)
12.04.16

Innsats for flyktninger: nye selvhjelpsfoldere RVTS har laget nye foldere for flyktninger og de som jobber med flyktninger, på mange språk.
12.04.16

Akademisk dugnad for flyktninger Idémyldring 13.april: Tabletten, Farmasibygget. Delta eller se på streaming - infostands før og etter. Nettsider uit.no/akademiskdugnad
12.04.16

Trenger DINE ideer! Hvordan kan akademia bidra til å integrere flyktninger? Velkommen til idémyldringsmøte!!
08.04.16

Middelhavet - filmvisning med innledning Alle er hjertelig velkomne til åpen/gratis visning av filmen "Middelhavet" på Verdensteatret onsdag 13. april kl 17.30. Innledning ved historiker Hallvard Tjelmeland. Arr: CPS/ILP/NOPFA
08.04.16

Språkkafé i Tromsø Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom i Tromsø har møteplass på biblioteket der en kan lære språk og møte nye mennesker. Les mer om dem på Facebook.
31.03.16

Vanskelig å bli kjent med lokal ungdom Når unge  flyktninger kommer til Tromsø, opplever de ikke den nordnorske gjestfriheten ishavsbyen er kjent for. ­
28.03.16

UiT Harstad med på akademisk dugnad Flyktninger fra tre mottak i Harstad-området invitert til UiT Harstad for informasjon om det norske utdanningssystemet.
21.03.16

– Disse spillerne er alltid glade Bedriftsidrettslaget til UiT inviterer asylsøkere i Tromsø med på cricket-trening. Se video!
17.03.16

Akademisk dugnad for flyktninger – Akademia er globalt, og vi må også gjøre noe, sier seniorrådgiver ved UiT, Astrid Elisabeth Revhaug, om flyktningkrisen som verden står overfor.
17.03.16

Hva gjør UiT? Her ser du noe av det som er blitt gjort så langt ved UiT i akademisk dugnad. 
16.03.16

UiT integrerer asylsøkere Hør nyhetsinnslag på NRK Troms!
16.03.16

EUA Webinar: Refugees welcome map Nettseminar om mottak og integrering av flyktningar - studenter og forskarar -  i europeisk høgare utdanning, 23.mars 2016
15.03.16

Global Teacher Prize Dubai: Global Teacher Prize 2016 til Hanan Al Hroub - verdens beste lærer arbeider med voldsutsatte barn i okkupert område. 
13.03.16

Er flyktninger en trussel for likestillingen? Er mannlige flyktninger en trussel for norske kvinner og likestillingen? Forsker Mona Abdel-Fadil mener at den offentlige debatten er preget av både følelser og fabrikkerte historier.
07.03.16

– Beste skoledagen til nå! Barnevernstudent Linn Marita Nossen er ikke i tvil når hun spontant oppsummerer dagen på Elvemo mottak i Skånland sammen med unge asylsøkere: – Beste skoledagen til nå!
05.03.16

Kulturmøte – miljøarbeid i praksis - Ideen er å få kjenne litt på etnosentrismen i oss og lære noe om kultursensitivitet og kulturforståelse.
25.02.16

Hvilke ressurser finnes? RVTS Nord og RKBU Nord har utarbeidet en oversikt over tilgjengelige ressurser for deg som møter flyktninger og asylsøkere i din arbeidshverdag. 
04.02.16

Hvordan forstå migrasjon? I lys av flyktningestrømmen til Europa, inviterer UiT til et dagsseminar om migrasjon. Hva vet vi, og hva trenger vi mer kunnskap om?
01.02.16

Seminar om flyktninger og integrering Dagsaktuelt åpent seminar onsdag 27. januar med fokus på å ta imot flyktninger og det å være flyktning.
27.01.16

Unge flyktninger i nord får få norske venner Marianne Brekke har disputert med avhandlingen: Samtidig, men midlertidig - en etnografisk studie av unge med flyktningbakgrunn i Tromsø. 
17.12.15

Blåste liv i leiren "Kunst Innsats" har initiativtakerne kalt det frivillige tiltaket for barn på Kvitnesodden flyktningmottak utenfor Harstad. 
19.11.15