Skriv ut Lukk vindu


 

Ferie i oppsigelsestid

Ferie i oppsigelsestid

Ferie som er avtalt før oppsigelsen er mottatt, skal i utgangspunktet avvikles som planlagt. Arbeidstaker kan likevel samtykke til at ferietidspunktet endres, etter at oppsigelsen er kommet fram til mottakeren.

Når arbeidstaker sier opp
Er ikke ferien avtalt før arbeidstaker sier opp, skal arbeidsgiver og arbeidstaker på vanlig måte forsøke å bli enige om ferietidspunktet. Blir de ikke enige, kan arbeidsgiver med noen unntak bestemme ferietidspunktet.

Arbeidstaker kan kreve å ta ferien i oppsigelsestiden hvis det ellers ikke vil være anledning til å ta sommerferie, eller ta ut all ferien før året er omme.

Arbeidstaker som sier opp etter 15. august kan ikke kreve å ta ferien i hovedferieperioden.

Når arbeidsgiver sier opp
Blir arbeidstaker sagt opp, og oppsigelsestiden er kortere enn 3 måneder, kan ikke arbeidsgiver bestemme at arbeidstaker skal ta ferie i oppsigelsestiden. Arbeidstaker kan si nei til å ta ferie i oppsigelsestiden, selv om ferien var bestemt på forhånd. Er oppsigelsestiden på 3 måneder eller mer, er det mulig å legge ferie til oppsigelsestiden.

Oppsigelse i prøvetid
Er oppsigelsesfristen i prøvetiden kortere enn 3 måneder, kan ikke arbeidsgiver ensidig bestemme at ferien skal tas ut i dette tidsrommet.


Sist endret: 12.03.2024