Skriv ut Lukk vindu


 

Ferie og foreldrepermisjon

Ferie og foreldrepermisjon

Man kan søke om å ta ut ferie i forkant av - eller etterkant av foreldrepermisjon. Dersom man skal avvikle ferie i en periode man har planlagt foreldrepermisjon, må man søke om å dele opp foreldrepermisjonen. Dersom man har lønnet foreldrepermisjon forskutterer UiT lønn til den ansatte og mottar refusjon fra NAV for foreldrepenger. NAV skal ikke betale refusjon for dager der ansatte har ferie, og det er derfor viktig at man ikke avvikler ferie i den peroden man mottar foreldrepenger fra NAV. Dersom man skal endre på planlagt ferie fra UiT må man samtidig endre sin søknad om foreldrepenger hos NAV. 


Sist endret: 12.03.2024