Skriv ut Lukk vindu


 

Utsette ferie på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon

Utsette ferie på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon

En 100 % sykmeldt arbeidstaker har en viss mulighet til å utsette enkelte feriedager eller hele ferien. For å ha rett til sykepenger må arbeidstaker gi beskjed om sykdommen på vanlig måte første hele sykedag.

Utsette hele ferien

For å kunne utsette hele ferien, må du være 100 % sykmeldt allerede før ferien. Kravet om utsettelse må fremmes senest siste arbeidsdag før ferien skulle startet, og dokumenteres med sykmelding.

Utsette de feriedagene sykdommen varte 

Som 100 % sykmeldt kan du be om at samme antall feriedager utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Det gjelder enten du ble syk i løpet av ferien, eller allerede før ferien startet. Kravet må fremmes så snart du er tilbake på jobb, og dokumenteres med sykmelding.

Gjelder utsettelsen ferie i perioden 1. juni - 30. september, kan ikke arbeidstaker kreve å få ny ferie senere i samme periode.

Delvis sykmeldt

Delvis sykmelding gir ikke rett til å utsette ferie eller feriedager. Det betyr at du har samme rett og plikt til å ta ferie som ellers. Skal du ha ferie en uke, bruker du 5 feriedager. Du kan ikke kombinere feriepenger og sykepenger ved å ta ferie kun de dagene du skulle vært på jobb.

Overføre ferie
Er det sykdom eller foreldrepermisjon som er årsak til at arbeidstaker har feriedager til gode på slutten av året, blir dagene overført til neste ferieår.


Sist endret: 12.03.2024