Skriv ut Lukk vindu


 

Endre eller slette feriesøknad

Endre eller slette feriesøknad

Endring eller sletting en fraværssøknad skjer i DFØ selvbetjeningsportal.

Under «Tid» velges flisen «Fraværssøknader». Under «Søknadsoversikt» vises sendte søknader.  

Sletting av fraværssøknader som er sendt eller godkjent, gjøres ved å klikke på krysset.

Redigering av søknaden gjøres ved å klikke på pennen.

NB! Det skal ikke legges til nytt/fremtidig fravær i samme søknad. Det skal kun legges inn endringer. For å søke om nytt fravær må skal det opprettes ny fraværssøknad. 


Sist endret: 12.03.2024