Skriv ut Lukk vindu


 

Søke om ferie

Søke om ferie

Alle ansatte plikter å registrere ferieønsker i selvbetjeningsportalense veiledning (dfo.no)

Derfra blir søknaden sendt elektronisk til leder til godkjenning.

Når leder har behandlet søknaden i selvbetjeningsportalen, genererer systemet en e-post til den ansatte med en orientering om utfallet av søknaden.

Ansatte har mulighet til å endre eller slette ferie i selvbetjeningsportalen, se veiledning (dfo.no).

Ansatte kan selv sjekke sine feriekvoter i selvbetjeningsportalen (dfo.no).

Merk: Feriekvoten i selvbetjeningsportalen viser antall dager ansatte har til rådighet for ferie i det inneværende året. Denne kvoten reduseres straks det er sendt inn en søknad om ferie, altså allerede før den er godkjent av leder. På denne måten viser selvbetjeningsportalen  hele tiden antall tilgjengelige feriedager som ansatte kan opprette en søknad for.


Hvor mange feriedager har jeg?

Hvor mange feriedager har jeg

Du finner en oversikt over feriedagene dine i Selvbetjeningsportalen, under tid - kvoteoversikt:

Betalt ferie: Hvis du jobber heltid og har full opptjening av feriedager ved UiT fra året før, vil du ved et nytt kalenderår få 25 dager i denne kvoten. Restkolonnen reduseres etter hvert som lederen din godkjenner fraværssøknadene dine med fraværstype «ferie med lønn 210».

Ubetalt ferie: Denne kvoten har du hvis du året før ikke fikk full opptjening av feriedager. Det vil for eksempel være tilfellet, hvis du startet i jobben i løpet av dette året eller fjoråret. Da har du rett, men ikke plikt til å ta ut ubetalt ferie. Restkolonnen reduseres etter hvert som lederen din godkjenner fraværssøknadene dine med fraværstype «ferie uten lønn 220».

Hvis du ble ansatt etter 30. september, har du rett til å avvikle 1 uke (5 dager) ferie det året du startet i jobben.

Fra året du fyller 60 år, får du en ekstra ferieuke (5 dager).

Sist endret: 12.03.2024