Skriv ut Lukk vindu


 

Feriens omfang

Feriens omfang

Statlige arbeidsgivere skal sørge for at arbeidstaker får 25 virkedager ferie hvert ferieår. Innenfor perioden 1. juni - 30. september kan arbeidstakeren kreve å få avvikle en sammenhengende ferieperiode på tre uker. Ledere skal passe på å legge til rette for at ansatte får tatt ut ferie. Det kan ikke utbetales feriepenger for ferie som ikke er avviklet i ferieåret. Unntaket er hvis arbeidstaker slutter og får utbetalt et sluttoppgjør. 

Alle har rett til å ta ut ferie i kalenderåret og i staten skilles det mellom ferie med lønn, og ferie uten lønn. Hvor mange feriedager ansatte kan ta ut med lønn er avhengig av hvor mye feriepenger som ble opptjent kalenderåret før.

Summen av ferie, med- og uten lønn, er 25 feriedager for arbeidstakere under 60 år. Fra det året man fyller 60, har man rett på 30 feriedager.


Sist endret: 12.03.2024