Skriv ut Lukk vindu


 

Erstatningsordning for vernepliktige og sivilforsvaret

Ansatte som pådrar seg en yrkesskade mens de avtjener verneplikt i Forsvaret eller er i tjeneste for Sivilforsvaret, er dekket av erstatningsordninger både etter forsvarsloven og yrkesskadeforsikringsloven.
Mer informasjon om forsikring, pensjonsordningen, lånemulighetene og andre opplysninger rundt medlemsgodene finner du hos Statens pensjonskasse.


Sist endret: 27.02.2024