Skriv ut Lukk vindu


 

Ansvarsforsikring

UiT kan som arbeidsgiver bli erstatningsansvarlig for ansattes handlinger etter erstatningsretslige regler. Staten er selvassurandør og kan ikke utstede noen form for forsikringsbevis.


Sist endret: 15.02.2024