Skriv ut Lukk vindu


 

Forsikring mot tap av UiTs eiendeler

UiT er selvassurandør noe som betyr at erstatningsbeløp dekkes over budsjettet, uten å tegne forsikringer. I spesielle tilfeller er det adgang til å tegne forsikring. Dette gjelder for eksempel hvis man tar med dyrt teknisk utstyr til særlig risikofylte operasjoner/områder, eller i spesielt tyveriutsatte land. 


Sist endret: 09.03.2024