Skriv ut Lukk vindu


 

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsordningen i Statens pensjonskasse er en sikkerhet for din familie dersom du dør før du når pensjonsalderen. Hvis du er arbeidstaker når dødsfallet inntreffer, kan dine etterlatte ha rett til å få utbetalt gruppelivsforsikring. Alle med fast stilling ved UiT er dekket av gruppelivsordningen. Du er også dekket av gruppelivsordningen hvis du har deltidsstilling eller midlertidig ansettelse, engasjement og vikariat. Erstatningen utbetales som et engangsbeløp til de etterlatte. Les mer om gruppelivsforsikring hos Statens pensjonskasse.


Sist endret: 15.02.2024