Skriv ut Lukk vindu


 

Egenmelding

Egenmelding kan bare brukes i arbeidsgiverperioden og den ansatte skal melde fra til UiT om sykefraværet første hele fraværsdag. Egenmelding registreres i DFØ-portalen under "Fraværssøknad" så snart det lar seg gjøre. Dersom fraværet er arbeidsrelatert må den ansatte informere om dette i registreringen. På den måten kan leder avklare årsaken, og tilrettelegge så langt det lar seg gjøre, for å unngå fremtidig sykefravær.

Egenmelding kan brukes i til sammen 24 kalenderdager i løpet av en 12-månedersperiode. Egenmelding kan for eksempel brukes for 24 enkeltdager. Dersom sykefraværet går over flere dager, inkludert en helg, regnes helgedagene med. Ved UiT kan man bruke egenmelding opptil 8 kalenderdager per sykefraværstilfelle.

Er ansatte syk kun deler av arbeidsdagen skal det ikke benyttes egenmelding. Fraværet skal registreres under flisen "Registrer arbeidstid". Velg fravær- syk deler av dag. 

Egenmelding kan ikke brukes når:


Sist endret: 13.03.2024