Illustrasjonsbilde

Studentparlamentet 20/21

Studentparlamentet (SP) er det øverste studentpolitiske organet ved Universitetet i Tromsø. Studentparlamentet består av 25 valgte studenter, som møtes en gang i måneden for å diskutere saker som angår studentene og universitetet.

Studentparlamentet behandler og fatter vedtak i saker som angår studentenes interesser ved universitetet. Dette kan gjelde saker som omhandler fagpolitikk, studentvelferd på UiT, læringsmiljø, internasjonale studenter, utveksling eller mer fakultetsspesifikke saker.

Til å utføre vedtakene velger SP hvert år et Arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget jobber på heltid med den daglige driften av SP, og er SPs utøvende organ. Blant annet gjennom et arbeidsprogram vedtar SP hvilke saker AU skal jobbe med, og hva slags politikk Arbeidsutvalget skal utøve.

Studentparlamentet velger representanter til flere av universitetets, Samskipnaden og studentorganisasjonenes styrer samt nemder og utvalg. Studentparlamentet er også  en viktig høringsinstans for Universitetet og Samskipnaden i saker hvor studentenes meninger veier tungt. Studentparlamentet fordeler semesteravgiften i den store og den lille semesteravgiftsfordelinga, der de største mottagerne er bla.: Studenthuset Driv, TSI, ISU, Midnattsolposten og DebutUKA.

Studentene ved UiT er gjennom Studentparlamentet medlem av Norsk studentorganisasjon (NSO). NSO er en nasjonal interesseorganisasjon for tilnærmet samtlige norske studenter.

 

Studentparlamentet 2020/2021 etter konstituerende møte:

 

1

Grå liste

Ida Rabben Trælnes

idarabben@gmail.com

2

Venstrealliansen

Tella Matilde Adolfsen

t-mata@online.no

3

Venstealliansen

Ole Andreas Myhrer Smith

osm003@post.uit.no

4

Moderat Liste

Ole Even Andreassen

oan036@post.uit.no

5

Moderat Liste

Jonas Dahlberg Toft

jto020@uit.no 

6

Moderat Liste

Mina Marie Solheim 

minasolheim@gmail.com

7

Moderat Liste

Joakim Breivik

jbr040@uit.no

8

Moderat Liste

Andreas Mikael Bugge

abu033@uit.no

9

Moderat Liste

Isak Wang Gustavsen

igu025@post.uit.no

10

Moderat Liste

Muhammad Bilal Afzal

bilalafzalemail@gmail.com

11

Moderat Liste

Gøril Martine Blikfeldt

gbl003@post.uit.no

12

Moderat Liste

Adele Dorthea Meidell

adelemeidell@outlook.com

13

Moderat Liste

Jørgen Bunk Olsen 

jol058@post.uit.no

14

Sosialdemokratene 

Haakon Kyrkjebø Nybø

hny036@post.uit.no

15

Sosialdemokratene 

Erlend Sæther 

 

16

Sosialdemokratene 

Ane Sofie Mikkelsen

ami068@post.uit.no

17

Sosialdemokratene 

Amina Larsen

ala147@post.uit.no

18

Sosialdemokratene 

Aleksander Haukø Haugen

alekhaug408@gmail.com

19

Sosialdemokratene 

Embla Aalgaard Sveinsdottir 

emblahh@hotmail.com 

20

Campus Harstad

Valérian Lehmann Penzo

vpe038@post.uit.no

21

Campus Harstad

Sinthuja Rohini Sriharan

ssr001@post.uit.no

22

Campus Finnmark

Martyna Banazscek

mba122@post.uit.no

23

Campus Finnmark

Sindre Berntsen

 

24

Campus Narvik

Vetle Ingerøyen

vin006@uit.no

25

Campus Narvik

Sindre Wæringsaasen

swa037@post.uit.no