Har din studentforening økonomiske utfordringer som følge av korona?

Studentparlamentet ønsker å lyse ut midler til studentforeninger som lider økonomiske tap som følge av koronasituasjonen. I den forbindelse har studentparlamentet laget reglement for tildeling av disse midlene: Reglement for tildeling av ekstraordinære midler som følge av korona-situasjonen.

Vi ber om at dere sender inn en søknad i henhold til § 4 Søknader. Faktiske utgifter skal så langt det er mulig dokumenteres og det skal redegjøres for årsaken til forventede inntektsbortfall.

Søkere i forbindelse med saksbehandling regne med at studentparlamentet kan be om innsyn i detaljert regnskap både for tilsvarende periode i fjor, samt for søknadsperioden, for å kontrollere at behovet for støtte har vært reelt.

Søknadene vil ellers behandles i henhold til kriteriene i Reglement for tildeling av ekstraordinære midler som følge av korona-situasjonen.

Følgende formål er støtteberettiget

Foreninger som:

 • Kan vise til økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien.
 • Arbeider for å fremme en studentgruppes interesser og/eller deres sosiale og faglige miljø.
 • Der minst 50% av medlemsmassen er semesterregistrerte studenter ved UiT Norges arktiske universitet.
 • Har inntektstap som følge av korona i perioden 01.03.2020 til 15.10.2020; eller
 • Har ekstra utgifter som følge av korona i perioden 01.03.2020 til 15.10.2020.

Søknader skal inneholde:

 • En generell søknad som beskriver foreningens formål.
 • Dokumentasjon og redegjørelse for årsaken til faktiske inntektsbortfall og ekstrautgifter i perioden 01.03.2019 – 15.10.2020.
 • Regnskap for foregående periode godkjent av årsmøte.
 • Foreningens siste vedtatte budsjett.
 • Signert årsmøteprotokoll for sist avholdte årsmøte.
 • Kontonummer og navn til kontoens innehaver.
 • Kontaktinformasjon til vedkommende som er ansvarlig for søknaden.

 

Søknadsfrist er 14 januar 2020 og søknader sendes til au@sp.uit.no.

 Ansvarlig for siden: Stine-Andrea Hasselberg
Sist oppdatert: 07.12.2020 11:30