Studentparlamentets retningslinjer for alkohol og andre rusmidler

Studentparlamentet vedtok på parlamentsmøtet den 15.10.20 studentparlamentets egne retningslinjer for alkohol og rusmiddelbruk.Retningslinjene kan leses i sin helhet her.Ansvarlig for siden: Stine-Andrea Hasselberg
opprettet: 26.10.2020 10:35