Intern høring: De fleste vil fortsatt ha valgt rektor

Høringssvarene fra fakulteter, Studentparlament og fagforeninger er klare: En overvekt vil videreføre dagens ordning med valgt rektor, mens andre velger å ikke ta stilling til spørsmålet.

Universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet skal 17. juni behandle saken om rektor, universitetets øverste leder, skal være valgt eller tilsatt.

Saken har vært sendt ut på høring ved fakulteter, Studentparlament og fagforeninger, og de har svart på hvilken ordning de mener er best, hvilke faglige kvalifikasjoner de mener bør stilles for en valgt rektor/ hvilke kvalifikasjonskrav en bør stille i en utlysningstekst, og om et valg bør omfatte flere posisjoner enn rektor og hvordan en innstilling skal skje.

Høringssvarene foreligger nå og her er en kort oppsummering:

  • En overvekt av de som har svart går for fortsatt valgt ordning. Flere enheter tar ikke stilling til spørsmålet, men også ved disse enhetene er det en overvekt av ansatte som har svart at de er for en videreføring av dagens ordning
  • Høringssvarene viser en variasjon i tilnærming til oppdraget, men at det har vært lagt opp til gode interne prosesser
  • Hvis fortsatt valg: De fleste ønsker fortsatt et valg av team (som i dagens ordning). Det er noen innspill om vektingsproblematikk mellom vitenskapelige og teknisk/adm. og mellom fakultetene
  • Kvalifikasjonskrav for valgt rektor: Toppstillingskompetanse (professor/dosent) er foretrukket, men flere åpner for at det kan åpnes opp for å justere kravet
  • Kvalifikasjonskrav for tilsatt rektor: Det er lettere å legge inn ytterligere krav om kompetanse utover formalkravet ved valgt rektor, for eksempel faglig strategisk ledererfaring, administrativ ledererfaring og andre ønskede lederegenskaper
  • Ved endring av ledelsesmodell: Det er et gjennomgående ønske om at styret utpeker et innstillingsutvalg, og flere peker på at det bør være en bredde som sikrer studenter, ansattrepresentanter og dekaner i et slikt innstillingsutvalg

UiT har en egen nettside for denne saken, og her kan du lese alle høringssvarene i sin helhet.

 Tidligere skrevne saker:

Valgt eller ansatt rektor var tema på digitalt debattmøte

Valgt eller ansatt rektor: Regner med stort engasjement på debattmøte

Valgt eller ansatt rektor? Nå tar UiT debattenAnsvarlig for siden: Randi Merete Solhaug
Sist oppdatert: 29.05.2020 12:14