Hvem ble valgt på konstituerende møte?

Onsdag 20. mai avholdt Studentparlamentet 2020/2021 sitt konstituerende møte. Her ble noen av de mektigste studentrepresentantene på UiT valgt. Er du nyskjerrig på hvem som skal være talerør for studentene det kommende studieåret er det bare å lese videre.

Studentparlamentets arbeidsutvalg 20-21:

Leder: Herman Siggerud

Nestleder: Marte Rolfsnes Bjørkheim

Øvrige medlemmer: Vetle Solodden Lier og Victor Zimmer

Herman er medlem i Studentparlamentets arbeidsutvalg for 2019-2020 og Marte sitter som nestleder for Campustinget i Harstad for studieåret 2019-2020. 

Alle er aktive i Studentparlamentet samt diverse studentforeninger ved UiT.

Studentparlamentets arbeidsutvalg 20-21 Foto: Herman Siggerud

Studentrepresentanter Universitetsstyret:

Innstillt kvinnelig representant: Marthe Hestenes Håkonsen

Innstilt mannlig representant: Petter N. Rønning

Begge to er i Studentparlamentets arbeidsutvalg for 2019-2020. Petter som leder og Marthe som velferdsansvarlig. 

Petter Nikolai Rønning og Marthe Hestenes Håkonsen - innstilt universitetsstyrerepresentanter 
 Foto: Edvard Bjørnson

Studentrepresentanter Samskipnadsstyret:

Faste representanter: Viljar Hanssen og Sebastian H. Henriksen

Både Viljar og Sebastian stilte til gjenvalg i Samskipnadsstyret. Sebastian har sittet som styreleder for Samskipnadsstyret den siste perioden.

Styreleder Sebastian Henriksen og direktør Hans Petter Kvaal Foto: Samskipnaden

Ordstyrer:

  • Daniel Hansen Masvik

Kontroll og Organisasjonskomité:

  • Atle Lien
  • Louise Gustafsson
  • Ida Wangsfjord

Læringsmiljøutvalget:

  • Victor Zimmer
  • Muhammad Bilal Afzal


Ansvarlig for siden: Stine-Andrea Hasselberg
Sist oppdatert: 22.05.2020 11:14

Referatet fra møtet kan du lese i sin helhet her: Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet