Semesteravgiften 2020 - vårfordelingen er ferdig

Hvert år settes en del av semesteravgiften av til å støtte studentorganisasjoner og aktiviteten de representerer i studentmiljøet. Om våren kan alle studentforeninger som ikke er søknadsberettiget i høstfordelingen søke. Slik ble resultatet av fordelingsrunden:

Forening 

Søkt om for 2020

Komiteens innstilling

Til fordeling

 

kr 688 000

UiT SV
kr 25 000
kr 15 000
Høyres Studenter
kr 40 000
kr 40 000
Grå Liste
kr 10 000
kr 10 000
Moderat Liste
kr 20 000
kr 20 000
Venstrealliansen
kr 25 000
kr 13 000
Sàmi Studeantasearvi Davvi-Norggas (SSDN)
kr 50 000
kr 40 000
Studentmållaget i Tromsø
kr 5 000
kr 5 000
Svevebanen studentspeiderlag
kr 5 000
kr 5 000
StudentKRIK
kr 11 000
kr 6 600
Altastudentenes Idrettsforening (ASIF)
kr 65 000
kr 65 000
Imladris
kr 45 000
kr 45 000
Science Fiction og Fantasy Foreningen Arctic Sector
kr 15 000
kr 15 000
Tromsø prehospitale studentforening (Trops)
kr 3 280
kr 0
Start UiT
kr 100 000
kr 100 000
AIESEC
kr 35 000
kr 35 000
ESN Tromsø
kr 50 000
kr 50 000
Tromsø Droneracing
kr 37 130
kr 37 130
Børsklubben
kr 15 000
kr 12 500
Satt av til oppstarts og arrangements støtte
 
kr 173 770
 
 
 
Sum
kr 545 410
kr 688 000


Ansvarlig for siden: Stine-Andrea Hasselberg
Sist oppdatert: 04.05.2020 10:58