Spørsmål rundt vårfordeling av semesteravgift

I situasjonen vi er i der UiT holder stengt og de fleste studenter har mye annet å tenke på, har vi forståelse for at søknad om driftsmidler kan vanskeliggjøres og nedprioriteres av de stønadsberettigede foreningene. 

I første omgang åpner vi derfor for at deler av søknaden kan ettersendes. Vi må uansett ha inn summen som søkes om, søknadsbrev og forklaring på hva/hvorfor noe må ettersendes.

Vær oppmerksom på at fristen for å søke med høy sannsynlighet kan utsettes, dette gjelder også for behandlingen av søknadene i Studentparlamentet.

Frem til vi har fått bedre oversikt over hvordan situasjonen er for foreningene, opprettholdes fristen 01.04. 

Vi minner om at reglement for tildeling av støttemidler inneholder en fullstendig oversikt over hva en søknad skal inneholde.

 

 Ved spørsmål eller behov for bistand kan både leder for semesteravgiftskomitéen Marthe og organisasjonskonsulent Stine-Andrea kontaktes.Ansvarlig for siden: Stine-Andrea Hasselberg
Sist oppdatert: 17.03.2020 13:00

Vi kan kontaktes på:

Marthe - Leder av komiteen: mha450@post.uit.no

Stine-Andrea - Organisasjonskonsulent: stine-andrea.hasselberg@samskipnaden.no