Semesteravgiften 2020 - høstfordelingen er ferdig

Hvert år settes en del av semesteravgiften av til å støtte studentorganisasjoner og aktiviteten de representerer i studentmiljøet. Om høsten er det noen organisasjoner som er søknadsberettiget, mens det blir en ny fordelingsrunde til våren der alle studentorganisasjoner kan søke. Slik ble resultatet av den første fordelingsrunden:

Organisasjon

Vedtatt innstilling

Til fordeling

 kr        5 975 300

Studentutvalget Helsefak

 kr              75 000

Juridisk Studentutvalg

 kr              70 000

UMAK SU

 kr              40 750

Studentutvalget BFE

 kr              75 000

Studentutvalget HSL

 kr              70 000

Studentutvalget NT-fak

 kr                         -

Campustinget i Finnmark

 kr           120 000

Studentsamfunnet Driv

 kr        1 420 000

Studenthuset City

 kr           750 000

DebutUKA

 kr                         -

Fadder Finnmark

 kr           100 000

StudentUKA i Tromsø

 kr           175 000

Studentavisa Midnattsolposten

 kr           100 000

TSI

 kr       1 680 000

ISU Tromsø

 kr           136 000

Erasmus Student Network

 kr                         -

Jusshjelpa i Nord-Norge

 kr           220 000

Hurradio

 kr              15 000

Håp i Havet

 kr              70 000

Avsettes til vårfordeling/oppstart og arrangementsstøtte:

 kr           843 550

 Ansvarlig for siden: Stine-Andrea Hasselberg
Sist oppdatert: 09.11.2019 11:07

Referat fra møtet finner du her

Studentparlamentet