Søk semesteravgiftsmidler og kontor til studentforeningen din!

Frist for å søke om semesteravgiftsmidler til vårfordelingen, og fristen for å søke kontor i området ved Café Bodega er begge 1. april.

Bilde av et kontor
Trenger foreningen driftstøtte eller kontor? Søk nå! Foto: Colourbox

Fordeling av kontorplass i Teorifagbygg hus 2, 1. etasje

Arbeidsutvalget til Studentparlamentet innstiller på en fordeling til parlamentets møte 24. april. Kontorplassene tildeles for 2 år av gangen, fra sommeren 2019 til sommeren 2021.

 

AU ønsker seg søknader på inntil én A4-side med litt om foreningen og behovet for kontor. Ta gjerne stilling til om dere kan dele kontoret med andre, eller send felles søknader om det er noen man ønsker å dele kontor med.

 

Les gjerne gjennom reglementet for kontortildeling, der det bl.a. står noe om hva som vektlegges i arbeidet med innstilling.

 

Søknader og spørsmål sendes til Arbeidsutvalget ved au@sp.uit.no. Arbeidsutvalget kan også besøkes på Studentparlamentets kontor.

Søknad om semesteravgiftmidler

Ved spørsmål eller søknad til semesteravgift kan man kontakte leder for komiteen for semesteravgiftfordeling, Martine Tennholm (nestleder@sp.uit.no). 

Semesteravgiftkomiteen innstiller på en fordeling som skal behandles på møte i Studentparlamentet 24. april.

En oversikt over hvem som kan søke semesteravgift og hva søknaden må inneholde finner du her.

Vi ønsker foreninger lykke til med søknader og minner om at fristen er ut 1. aprilAnsvarlig for siden: Edvard Wølner Bjørnson
Sist oppdatert: 21.03.2019 20:23