Student? Bli med og utforme fremtidens organisasjon- og ledelsesfag!

UiT har, på oppdrag fra universitetsstyret, opprettet en arbeidsgruppe som skal gå gjennom organisasjon- og ledelsesfagene ved UiT, og ønsker en studentrepresentant i denne gruppen. Disse er idag fordelt på flere organisatoriske enheter og gruppen vil utrede hvorvidt det vil være faglige gevinster ved en organisatorisk samling av disse fagområdene.

Illustrasjonsbilde, organisasjon
Vil du være med og gjennomgå organisasjon- og ledelsesfag ved UiT? Foto: Colourbox

Arbeidet skal ferdigstilles 1. april.

Ønsker du å vite mer om arbeidet, eller å bli studentrepresentanten i arbeidsgruppa? Send en kort mail til au@sp.uit.no med hvem du er og hvorfor du har lyst til å være med på arbeidet (eller med spørsmål om du skulle ha det), innen 25.11.!Ansvarlig for siden: Edvard Wølner Bjørnson
Sist oppdatert: 20.11.2018 09:19