Trenger din studentforening kontor?

Vi har et ledig kontor i organisasjonsgangen på Teorifagbygget, hus 2 til en studentforening!

Illustrasjonsfoto kontor

Det står ett ledig kontor i gangen for studentforeninger på Teorifagbygg, hus 2. Vanligvis fordeler Studentparlamentet kontorer for to år av gangen (i oddetallsår), men vi vil nødig la et kontor stå ubrukt hvis din forening har behov for det.

Alle kan søke om å få kontorplass, og Arbeidsutvalget i Studentparlamentet vil vurdere søknaden etter de samme kriteriene som ved en vanlig kontorfordeling:

* Aktivitet

* Medlemstall

* Behov

Om vi får mange søknader kan resultatet bli at noen må dele på kontoret som er ledig.

Send en søknad til Studentparlamentets organisasjonskonsulent - edvard.w.bjornson@samskipnaden.no senest torsdag 11. oktober kl 23:59. Spørsmål kan også rettes til organisasjonskonsulent.

Kontorplassen som tildeles kan brukes frem til sommeren 2019, og søkerne må belage seg på å søke om kontorplass 2019-2021 som vanlig, innen 1. april 2019.

Reglementet for ordinære tildelinger av kontor kan leses her.Ansvarlig for siden: Edvard Wølner Bjørnson
Sist oppdatert: 05.10.2018 08:32