Utlysning av verv 2018/19

Vil du påvirke UiT? Vi skal velge representanter til mange verv for studieåret! 
Under kan du lese mer informasjon om de ulike vervene. Saken oppdateres.

Om valget

8. september skal Studentparlamentet UiT ha høstens første møte, og det er mange verv som skal velges til. Under oppdaterer vi informasjon om vervene. Vi vil også legge ut noe informasjon på Facebook-siden vår. Har du spørsmål til hvordan du stiller eller hva vervene innebærer? Ta kontakt med vervinnehaver, organisasjonskonsulenten til Studentparlamentet eller parlamentets nestleder.

Organisasjonskonsulent: edvard.w.bjornson@samskipnaden.no
Nestleder: nestleder@sp.uit.no

Studentrepresentant til forskningsstrategisk utvalg

Du kan lese vervbeskrivelsen til forskningsstrategisk utvalg her.

Studentrepresentant til priskomiteen

Du kan lese vervbeskrivelsen til priskomiteen her.

Komite for fordeling av semesteravgift.

Du kan lese vervbeskrivelsen til semesteravgiftskomiteen her.

UiTs valgstyre

Du kan lese vervbeskrivelsen til UiTs valgstyre her.

Studentrepresentanter til UiTs skikkethetsnemnd

Du kan lese vervbeskrivelsen til skikkethetsnemnda her.

Styremedlem Tromsø museum

Du kan lese vervbeskrivelsen til styremedlem for Tromsø museum her.

Universitetsbibliotekets styre

Du kan lese vervbeskrivelsen til styremedlem ved Universitetsbiblioteket her.

Strategisk utdanningsutvalg

Du kan lese vervbeskrivelsen til strategisk utdanningsutvalg her.

Styremedlem i Senter for samiske studier

Du kan lese vervbeskrivelsen for styremedlem i Senter for samiske studier her.Ansvarlig for siden: Edvard Wølner Bjørnson
Sist oppdatert: 27.08.2018 14:53