Nyheter

Søk semesteravgiftsmidler! Den 1. april er søknadsfristen for driftsmidler fra semesteravgiften. 
Organisasjoner som kan søke i denne fordelingen er studentorganisasjoner som er åpne for alle studenter ved institusjonen uavhengig av fakultetstilhørighet, og som ikke har mottatt støtte over høstfordelingen av semesteravgift.
23.03.22

Datoer for studentvalget er vedtatt Studentparlamentet har på sitt ekstraordinære møte 22. mars vedtatt datoer for listevalget til Studentparlamentet. Listevalget avholdes 20. - 30. april.
22.03.22

Studentvalget ved UiT avlyst Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet avlyser studentvalget som etter planen skulle starte fredag 11. mars. Det planlegges nytt valg i løpet av april.
10.03.22

La oss ta imot ukrainske flyktninger med åpne armer Russland har gjort det tydelig at det er krig. Invasjonen av Ukraina fordømmes på det sterkeste og kan ikke aksepteres i et kunnskapsbasert verdenssamfunn. Handlingene berører utallige mennesker i både Ukraina, nærområdene og resten av verden. Mange mennesker kjenner nå på en stor usikkerhet om de mest grunnleggende delene av livet sitt.
28.02.22

Velferdsfredag Kjære medstudenter,
11.02.22

Leders Mandag Kjære medstudenter, det er tredje gang jeg skriver denne ukentlige oppdateringen og jeg skal allerede resirkulere et tema: korona. Denne gangen med mye hyggeligere nyheter vel å merke.
07.02.22

Leders Mandag Hei igjen kjære medstudenter, da var det andre uken vi i Studentparlamentets arbeidsutvalg skriver disse daglige oppdateringene og jeg håper det er interessant å få innsyn i hva vi driver med. Det er tross alt dere vi representerer, så det skulle bare mangle at vi gjorde det enkelt å se hva vi gjør med tilliten deres.
31.01.22

Velferdsfredag Kjære medstudenter,
Studentfrivilligheten spiller en stor rolle i studentlivet. Gjennom fellesskap finner vi sosial og faglig tilhørighet, venner og forståelse. Studentforeningene spiller en stor rolle på UiT, og det store mangfoldet vi har, gjør oss til et bedre universitet.
28.01.22

Forutsigbar og desentralisert praksis Hvert år skal mange studenter ut i praksis og det er tydelige ambisjoner om at enda flere skal ut i praksis i årene som kommer.  Praksisen gir selvfølgelig studentene en uvurderlig praktisk erfaring, nærhet til faget og bedre forståelse, men praksis er heller ikke uten utfordringer. Det er mange parter i det kontinuerlige arbeidet som pågår, og det er intet mindre enn kompetansen til fremtidige lærere, sykepleiere, leger og mange andre viktige samfunnsfunksjoner som står på spill.
27.01.22

Karriere og mangfoldstorsdag Kjære alle medstudenter! Arbeidsutvalget jobber med mange ulike arbeidsområder som Studentparlamentet har vedtatt politikk på. To av disse er Karriere og Arbeidsliv, og Likestilling og Mangfold. Fremover vil dere få mer informasjon innenfor disse områdene for å få et bedre innblikk og for å holde dere oppdatert. Den geografiske plasseringen til UiT ved å være verdens nordligste universitet spredt over flere kommuner, gjør at det er mange hensyn å ta innen Likestilling og Mangfold, og spennende muligheter innen Karriere og Arbeidsliv.
27.01.22

Utdanningstirsdag Kjære alle medstudenter! Vi i Arbeidsutvalget i Studentparlamentet håper dere alle har kommet godt i gang med hverdagen og påbegynt studiene etter en fortjent ferie. Noe vi i Arbeidsutvalget jobbet mye med i fjor var å følge opp og oppdatere oss på gjennomføringen av praksis på UiT Norges arktiske universitet. Dette for å vite hvordan vi kan forbedre praksisperioden for dere som skal gjennom dette i løpet av utdanningen.
25.01.22

Leders Mandag Kjære medstudenter, velkommen til et nytt semester! Jeg håper alle har hatt en god juleferie og kommet godt i gang med studiene igjen. Vi i Studentparlamentet er allerede godt i gang og det er mye som skjer. Vi ønsker å gi bedre innsyn i de mange sakene vi jobber med på vegne av dere og har derfor ambisjon om å skrive en kortere introduksjon til en ny sak hver dag.
24.01.22

Utlysning av verv: medlem i arbeidsutvalget (fulltidsverv) Etter tilskudd fra UiT i budsjettprosessen for 2022 har Studentparlamentet fått muligheten til å utvide sitt arbeidsutvalg permanent med ett medlem. Det lyses derfor ut et verv nå, med varighet ut perioden. I fremtiden vil vervet stå til valg ved Studentparlamentets konstituerende møte på lik linje med resten av arbeidsutvalget.
29.11.21

UiT-studentene får fri på samenes nasjonaldag

Utvidet ledermøte ved UiT Norges arktiske universitet støtter Studentparlamentets initiativ om å gjøre Samefolkets dag til en undervisningsfri dag.

10.06.21

Disse ble valgt på Studentparlamentets konstituerende møte Studentparlamentet avholdt konstituerende studentparlamentsmøte den 20.05.2021. Der valgte man nytt arbeidsutvalg for perioden 2021/2022.
21.05.21

Valg på konstituerende møte 20. mai Onsdag 20. mai klokken 17.00 avholder Studentparlamentet 2021/2022 sitt konstituerende møte. Her velges noen av de mektigste representantene for studenter på UiT, med mest omfattende verv. Kanskje du ønsker å stille?
03.05.21

1-16 av 114 | Neste 16 Siste 2

Error rendering component