Nyheter

Utlysning av verv: medlem i arbeidsutvalget (fulltidsverv) Etter tilskudd fra UiT i budsjettprosessen for 2022 har Studentparlamentet fått muligheten til å utvide sitt arbeidsutvalg permanent med ett medlem. Det lyses derfor ut et verv nå, med varighet ut perioden. I fremtiden vil vervet stå til valg ved Studentparlamentets konstituerende møte på lik linje med resten av arbeidsutvalget.
29.11.21

UiT-studentene får fri på samenes nasjonaldag

Utvidet ledermøte ved UiT Norges arktiske universitet støtter Studentparlamentets initiativ om å gjøre Samefolkets dag til en undervisningsfri dag.

10.06.21

Disse ble valgt på Studentparlamentets konstituerende møte Studentparlamentet avholdt konstituerende studentparlamentsmøte den 20.05.2021. Der valgte man nytt arbeidsutvalg for perioden 2021/2022.
21.05.21

Valg på konstituerende møte 20. mai Onsdag 20. mai klokken 17.00 avholder Studentparlamentet 2021/2022 sitt konstituerende møte. Her velges noen av de mektigste representantene for studenter på UiT, med mest omfattende verv. Kanskje du ønsker å stille?
03.05.21

Valgresultatet er klart! Listevalget til Studentparlamentet ble avsluttet 24. mars. Se resultatene her!
24.03.21

Søk semesteravgiftsmidler og kontor til studentforeningen din! Frist for å søke om semesteravgiftsmidler til vårfordelingen, og fristen for å søke kontor i området ved Café Bodega (studentforeningsgangen) er begge 1. april.
09.03.21

Studentparlamentets listevalg 2021/2022 10. mars til 24. mars kan alle studenter ved UiT stemme ved valget til Studentparlamentet. 19 av de 25 plassene i parlamentet fordeles etter resultatet ved listevalget. Representantene som blir stemt inn vil sitte i Studentparlamentet studieåret 2021/2022.
01.02.21

Utlysning av verv: AU-medlem 100%

Grunnet sykdom ønsker vi å få inn en student i et 100% verv i studentparlamentets arbeidsutvalg.

19.01.21

Har din studentforening økonomiske utfordringer som følge av korona? Studentparlamentet ønsker å lyse ut midler til studentforeninger som lider økonomiske tap som følge av koronasituasjonen. I den forbindelse har studentparlamentet laget reglement for tildeling av disse midlene: Reglement for tildeling av ekstraordinære midler som følge av korona-situasjonen.
07.12.20

Studentparlamentets retningslinjer for alkohol og andre rusmidler Studentparlamentet vedtok på parlamentsmøtet den 15.10.20 studentparlamentets egne retningslinjer for alkohol og rusmiddelbruk.Retningslinjene kan leses i sin helhet her.
26.10.20

Etterlengta opning av legesenteret på Kraft

Etter nokre månader som luftvegsklinikk under koronasituasjonen, er det frå 5. august endeleg klart for oppstart som planlagt av det nye legesenteret på Kraft ved UiT i Tromsø.

08.07.20

Intern høring: De fleste vil fortsatt ha valgt rektor

Høringssvarene fra fakulteter, Studentparlament og fagforeninger er klare: En overvekt vil videreføre dagens ordning med valgt rektor, mens andre velger å ikke ta stilling til spørsmålet.

29.05.20

Hvem ble valgt på konstituerende møte? Onsdag 20. mai avholdt Studentparlamentet 2020/2021 sitt konstituerende møte. Her ble noen av de mektigste studentrepresentantene på UiT valgt. Er du nyskjerrig på hvem som skal være talerør for studentene det kommende studieåret er det bare å lese videre.
22.05.20

Valg på konstituerende møte 20. mai Onsdag 20. mai klokken 17.00 avholder Studentparlamentet 2020/2021 sitt konstituerende møte. Her velges noen av de mektigste representantene for studenter på UiT, med mest omfattende verv. Kanskje du ønsker å stille?
06.05.20

Semesteravgiften 2020 - vårfordelingen er ferdig Hvert år settes en del av semesteravgiften av til å støtte studentorganisasjoner og aktiviteten de representerer i studentmiljøet. Om våren kan alle studentforeninger som ikke er søknadsberettiget i høstfordelingen søke. Slik ble resultatet av fordelingsrunden:
04.05.20

Spørsmål rundt vårfordeling av semesteravgift I situasjonen vi er i der UiT holder stengt og de fleste studenter har mye annet å tenke på, har vi forståelse for at søknad om driftsmidler kan vanskeliggjøres og nedprioriteres av de stønadsberettigede foreningene. 
17.03.20

1-16 av 104 | Neste 16 Siste 8

Error rendering component