Nyheter

Studentparlamentets listevalg 2021/2022 10. mars til 24. mars kan alle studenter ved UiT stemme ved valget til Studentparlamentet. 19 av de 25 plassene i parlamentet fordeles etter resultatet ved listevalget. Representantene som blir stemt inn vil sitte i Studentparlamentet studieåret 2021/2022.
01.02.21

Utlysning av verv: AU-medlem 100%

Grunnet sykdom ønsker vi å få inn en student i et 100% verv i studentparlamentets arbeidsutvalg.

19.01.21

Har din studentforening økonomiske utfordringer som følge av korona? Studentparlamentet ønsker å lyse ut midler til studentforeninger som lider økonomiske tap som følge av koronasituasjonen. I den forbindelse har studentparlamentet laget reglement for tildeling av disse midlene: Reglement for tildeling av ekstraordinære midler som følge av korona-situasjonen.
07.12.20

Studentparlamentets retningslinjer for alkohol og andre rusmidler Studentparlamentet vedtok på parlamentsmøtet den 15.10.20 studentparlamentets egne retningslinjer for alkohol og rusmiddelbruk.Retningslinjene kan leses i sin helhet her.
26.10.20

Etterlengta opning av legesenteret på Kraft

Etter nokre månader som luftvegsklinikk under koronasituasjonen, er det frå 5. august endeleg klart for oppstart som planlagt av det nye legesenteret på Kraft ved UiT i Tromsø.

08.07.20

Intern høring: De fleste vil fortsatt ha valgt rektor

Høringssvarene fra fakulteter, Studentparlament og fagforeninger er klare: En overvekt vil videreføre dagens ordning med valgt rektor, mens andre velger å ikke ta stilling til spørsmålet.

29.05.20

Hvem ble valgt på konstituerende møte? Onsdag 20. mai avholdt Studentparlamentet 2020/2021 sitt konstituerende møte. Her ble noen av de mektigste studentrepresentantene på UiT valgt. Er du nyskjerrig på hvem som skal være talerør for studentene det kommende studieåret er det bare å lese videre.
22.05.20

Valg på konstituerende møte 20. mai Onsdag 20. mai klokken 17.00 avholder Studentparlamentet 2020/2021 sitt konstituerende møte. Her velges noen av de mektigste representantene for studenter på UiT, med mest omfattende verv. Kanskje du ønsker å stille?
06.05.20

Semesteravgiften 2020 - vårfordelingen er ferdig Hvert år settes en del av semesteravgiften av til å støtte studentorganisasjoner og aktiviteten de representerer i studentmiljøet. Om våren kan alle studentforeninger som ikke er søknadsberettiget i høstfordelingen søke. Slik ble resultatet av fordelingsrunden:
04.05.20

Spørsmål rundt vårfordeling av semesteravgift I situasjonen vi er i der UiT holder stengt og de fleste studenter har mye annet å tenke på, har vi forståelse for at søknad om driftsmidler kan vanskeliggjøres og nedprioriteres av de stønadsberettigede foreningene. 
17.03.20

Valgresultatet er klart! Listevalget til Studentparlamentet ble avsluttet 12. mars. Se resultatene her!
12.03.20

Søk semesteravgiftsmidler! Den 1. april er søknadsfristen for driftsmidler fra semesteravgiften. 
Organisasjoner som kan søke i denne fordelingen er studentorganisasjoner som er åpne for alle studenter ved institusjonen uavhengig av fakultetstilhørighet, og som ikke har mottatt støtte over høstfordelingen av semesteravgift.
12.02.20

Still til valg! 2. mars til 12. mars kan alle studenter ved UiT stemme ved valget til Studentparlamentet. 19 av de 25 plassene i parlamentet fordeles etter resultatet ved listevalget. Representantene som blir stemt inn vil sitte i Studentparlamentet studieåret 2020/2021. Frist for å stille liste er 17 februar.
04.02.20

Møteplan vår 2020 Møteplanen for vår 2020 er vedtatt. Sett av tidspunktene!
20.12.19

Semesteravgiften 2020 - høstfordelingen er ferdig Hvert år settes en del av semesteravgiften av til å støtte studentorganisasjoner og aktiviteten de representerer i studentmiljøet. Om høsten er det noen organisasjoner som er søknadsberettiget, mens det blir en ny fordelingsrunde til våren der alle studentorganisasjoner kan søke. Slik ble resultatet av den første fordelingsrunden:
09.11.19

Møteplan høst 2019 Møteplanen for høst 2019 er vedtatt. Sett av tidspunktene!
 
25.09.19

1-16 av 98 | Neste 16 Siste 2

Error rendering component