Illustrasjonsbilde

Datoer for studentvalget er vedtatt

Studentparlamentet har på sitt ekstraordinære møte 22. mars vedtatt datoer for listevalget til Studentparlamentet. Listevalget avholdes 20. - 30. april.

Alle semesterregistrerte studenter ved UiT - Norges arktiske universitet er valgbare. Lister stiller etter valgrelgement for Studentparlamentet, mer informasjon om hvordan stille til valg finner du her.

Ved spørsmål vedrørende valget oppfordres det til å ta kontakt med arbeidutvalget på deres kontor eller au@sp.uit.no.

Merk at fristen for å levere lister til valget er 5. april 23:59:59. Lister levert etter dette vil ikke kunne stille til valg.


Ansvarlig for siden: Martin Søby
Sist oppdatert: 24.03.2022 10:36