Illustrasjonsbilde

Studentparlamentet

Søk semesteravgiftsmidler!

Den 1. april er søknadsfristen for driftsmidler fra semesteravgiften. 
Organisasjoner som kan søke i denne fordelingen er studentorganisasjoner som er åpne for alle studenter ved institusjonen uavhengig av fakultetstilhørighet, og som ikke har mottatt støtte over høstfordelingen av semesteravgift.

Søknader til semesteravgiftsfordelingen sendes til au@sp.uit.no. Skjema for søknad finner du her. Om du har spørsmål til støttemiddelfordelingen, ta gjerne kontakt med velferd@sp.uit.no

Vi ber om at formkravene fra studentparlamentets reglement for tildeling av støttemidler overholdes.

§ 6 Søknader

Søknader om driftstøtte skal inneholde:

 • En generell søknad som beskriver foreningens formål
 • Oversikt over aktiviteter i foregående periode
 • Oversikt over planlagte aktiviteter i søknadsperioden
 • Regnskap for foregående periode godkjent av årsmøte.
 • Budsjett for søknadsperioden godkjent av årsmøte.
 • Signert årsmøteprotokoll for sist avholdte årsmøte
 • Kontonummer og navn til kontoens innehaver
 • Kontaktinformasjon til vedkommende som er ansvarlig for søknaden

Reglement for tildeling av støttemidler sier følgende om støtteberettigelse:

§ 3 Støtteberettigelse

Følgende formål er støtteberettiget:

a) Forening som:

 • Arbeider for å fremme en studentgruppes interesser og/eller deres sosiale og faglige miljø.
 • Ikke mottar tilskudd på annen måte direkte eller indirekte fra semesteravgiftsmidlene.
 • Der minst 50% av medlemsmassen er semesterregistrerte studenter ved Universitetet i Tromsø.

b) Arrangementer som:

 • Arrangeres av og for studenter ved Universitetet i Tromsø.
 • Har et faglig og/eller sosialt formål.

 

Reglementet i sin helhet finner du her.

Vi ønsker foreninger lykke til med søknader og minner om at fristen er ut 1. april


Ansvarlig for siden: Martin Søby
Sist oppdatert: 28.03.2022 09:22