Illustrasjonsbilde

Studentvalget ved UiT avlyst

Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet avlyser studentvalget som etter planen skulle starte fredag 11. mars. Det planlegges nytt valg i løpet av april.

Beslutningen om å avlyse valget er vedtatt i Studentparlamentets kontroll- og organisasjonskomité. 

Komiteen peker på at det i forkant av et studentvalg skal gjennomføres et tilfredsstillende informasjonsarbeid, og at dette ikke er tilstrekkelig godt gjennomført i forbindelse med årets valg.

  • Jeg støtter kontroll- og organisasjonskomiteens avgjørelse og jeg håper dette fører til at vi til slutt får gjennomført et studentvalg som holder den kvaliteten som studentene fortjener, sier Victor Zimmer, leder av Studentparlamentet. 

Videre prosess

Ifølge valgreglementet skal studentvalget avholdes innen utgangen av april. Studentparlamentet har sitt neste møte 31. mars og vil informere om ny valgdato og videre prosess så fort dette er besluttet.  

Hvem kan stille til valg?

Alle studenter ved UiT er valgbare og kan stille liste til dette valget. Frist for levering av lister vil bli opplyst tydelig på Studentparlamentets nettsider etter møtet 31. mars. Arbeidsutvalget oppfordrer alle til å levere liste så tidlig som mulig, allerede fra i dag.

Kontroll- og organisasjonskomiteens vedtak kan finnes her.


Ansvarlig for siden: Martin Søby
Sist oppdatert: 10.03.2022 18:38