Illustrasjonsbilde

Velferdsfredag

Kjære medstudenter,

Nå er Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) 2022 i gang. Dette er en undersøkelse som skal vise hvordan vi studenter har det i studiehverdagen, hvordan vi trives på og utenfor campus, og hvilke utfordringer vi har. Alle studenter i Norge er velkomne til å svare på undersøkelsen, og i fjor deltok over 50 000 studenter. Vi oppfordrer alle UiT-studenter til å delta!

Ved å delta i undersøkelsen, er du med i trekningen av gavekort, og du bidrar til at universitetet og myndighetene forstår hvordan vi faktisk har det. Du finner undersøkelsen her:
studenthelse.no

Dessverre finnes det ikke mange gode undersøkelser som ser på hvordan studenter faktisk har det. Derfor har vi, sammen med UiT, et prosjekt hvor vi skal lage en egen trivselsundersøkelse for UiT-studenter. Vi gleder oss veldig til vi får presentere den for dere!

Før den tid kommer, må undersøkelsen utformes. Studenter spiller en sentral rolle i dette arbeidet, og prosjektet har derfor et eget ekspertpanel bestående av studenter. For at undersøkelsen skal dekke UiT så godt som mulig, er det viktig at ekspertpanelet har en bred representasjon av UiT-studenter. Vi leter derfor etter flere studenter til å delta i dette, slike at alle fakulteter og campuser er representert. Om du har lyst til å delta i dette prosjektet, eller vil vite mer om det, er det bare til å ta kontakt.


God helg!
Jonas Toft
 Velferdsansvarlig for Studentparlamentet UiT – Norges arktiske universitet
 


Ansvarlig for siden: Martin Søby
Sist oppdatert: 18.03.2022 11:59