Illustrasjonsbilde

Leders Mandag

Hei igjen kjære medstudenter, da var det andre uken vi i Studentparlamentets arbeidsutvalg skriver disse daglige oppdateringene og jeg håper det er interessant å få innsyn i hva vi driver med. Det er tross alt dere vi representerer, så det skulle bare mangle at vi gjorde det enkelt å se hva vi gjør med tilliten deres.

Torsdag forrige uke var det møte i Studentparlamentet. Da samlet alle 25 studentrepresentantene seg for å bestemme hva vi skal mene og gjøre på vegne av studentene. Det er fortsatt utfordringer rundt korona så vi hadde noen digitale deltagere, men de aller fleste var tilstede i rommet.

På møtet gjorde Studentparlamentet oppnevninger av studentrepresentanter til Studentprestenes råd som skal delta og løfte viktige studentperspektiver i arbeidet der. Videre gjorde Studentparlamentet vedtak om at arbeidsutvalget skal undersøke muligheten for å videreføre det gratis frokosttilbudet Samskipnaden har hatt i slutten av forrige semester, de vedtok et ønske om utvidede søknadsfrister for tilrettelegging på eksamen, og de vedtok en uttalelse om desentralisert praksis.  

Dette er uten tvil viktige saker som dere kommer til å høre mer om ettersom arbeidsutvalget jobber med dem, til og med kanskje i mediebildet. Uansett er prosessen for å komme frem til slike vedtak noe studentene ofte ser mindre til, selv om det kanskje er den viktigste delen for oss.

Studentdemokratiet er åpent for alle studenter ved UiT og det er allerede veldig mange som er med. Noen sitter i studentutvalg ved fakultetene, andre i programstyrer og faglige utvalg, og noen sitter i Studentparlamentet på vegne av alle de over 17 000 studentene ved UiT. Jeg håper terskelen er lav for å komme til oss med saker og innspill dere måtte ha, for det er slik vi gjør studentdemokratiet best mulig.

Det er ofte vanskelig å få til endringer alene, men samlet er det få grenser for hva vi studenter kan sette i gang av endringer rundt oss, enten de er lokale eller noe større. Uansett hva så starter de alltid med en god idé, god dialog, og masse godt arbeid.

I mars kommer det årlige valget til Studentparlamentet, da håper jeg alle studenter ved UiT vurderer om det kunne tenke seg å stille til valg. Uansett om man stiller eller ikke er det viktigste vi alle kan gjøre for et sunt og velfungerende studentdemokrati å sette oss inn i valget og stemme på de vi tror kan representere oss best. Det er fortsatt en god stund igjen til mars, så da er det akkurat nok tid til å tenke seg om litt. Vi snakkes!

Med en vennlig hilsen,
Victor Zimmer
Leder for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet
leder@sp.uit.no


Ansvarlig for siden: Martin Søby
Sist oppdatert: 07.02.2022 15:58