Illustrasjonsbilde

Velferdsfredag

Kjære medstudenter,
Studentfrivilligheten spiller en stor rolle i studentlivet. Gjennom fellesskap finner vi sosial og faglig tilhørighet, venner og forståelse. Studentforeningene spiller en stor rolle på UiT, og det store mangfoldet vi har, gjør oss til et bedre universitet.

Pandemien utfordret studentlivet, og gjort det krevende for foreningene våre. Store foreninger, slik som Håp i Havet og studenthuset Driv, har måtte gjort om på store arrangementer, stengt dørene for sosiale samlinger og gjort det vanskelig å være frivillig. Linje- og interesseforeninger har måtte arrangert digitale møter, og avlyst kviss, foredrag og studieturer.

Samtidig har pandemien vist oss viktigheten av foreningslivet. Studentforeninger legger til rette for møteplasser for oss, fremmer god helse gjennom idrett og samhold, og gir oss et pusterom i en ellers krevende situasjon.
I år er frivillighetens år, og året hvor frihet fra pandemi kommer tilbake. Sammen skal vi klare å bygge opp det studentorganisasjoner har tapt siden mars 2020, og satse videre på alle godene foreningslivet gir oss.

Enten du har lyst til å etablere en forening, trenger midler til et arrangement foreningen din vil å avholde eller har andre spørsmål om hvordan drive en forening, vil vi i Studentparlamentet alltid være tilgjengelig for å hjelpe dere.
Sammen skal vi styrke foreningslivet på UiT!

Med vennlig hilsen
Jonas Toft
Velferdsansvarlig for Studentparlamentet UiT – Norges arktiske universitet


Ansvarlig for siden: Martin Søby
opprettet: 28.01.2022 13:13