Illustrasjonsbilde

Studentparlamentets listevalg 2021/2022

10. mars til 24. mars kan alle studenter ved UiT stemme ved valget til Studentparlamentet. 19 av de 25 plassene i parlamentet fordeles etter resultatet ved listevalget. Representantene som blir stemt inn vil sitte i Studentparlamentet studieåret 2021/2022.

Frist for å stille liste er 24 februar.

Hva gjør representantene til Studentparlamentet?

Studentparlamentet er studentenes øverste demokratiske organ på UiT. Representantene i Studentparlamentet får blant annet:

  • Velge og oppnevne studentrepresentanter til Universitetsstyret, Samskipnadsstyret, arbeidsutvalget, og en rekke andre råd og utvalg ved UiT.
  • Fordele semesteravgiftsmidler til studentforeninger
  • Være studentenes talerør mot universitetet, samskipnaden og andre råd og utvalg

Listevalg – hva er det?

Å stille til valg på en liste, vil si at man må stille til valg sammen med en gruppe andre studenter. For å kunne stille med en valgliste må man ifølge Studentparlamentets valgreglement ha nok kandidater til å fylle halvparten av plassene som er på valg – det vil si at man må være minst ti kandidater (og alle må være studenter ved UiT). Kandidatene kan studere på hvilke som helst av UiTs campus.

Ønsker du å stille på en eksisterende liste, se kontaktinformasjon i høyremenyen!

Hvordan stille lister?

Listen skal sendes til studentparlamentets arbeidsutvalg og/eller organisasjonskonsulent (se adresser nedenfor), og skal inneholde:

  • Listenavn
  • Fullt navn på kandidat (navnet personen er registrert i UiT sine systemer med
  • Studentbrukernavn (for eksempel sha213)
  • Kandidatens epost-adresse

Vi bruker ofte mye tid på å samle inn denne informasjonen fra ufullstendig innsendte lister. Derfor er det viktig at dere sender inn det vi ber dere om.

Spørsmål?

Ta kontakt med au@sp.uit.no eller organisasjonskonsulent Stine-andrea.hasselberg@samskipnaden.no om du lurer på mer rundt det å stille til valg.


Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 27.02.2021 20:01

Stille på en eksisterende liste

Flere eksisterende lister rekrutterer kandidater til sine lister nå. Ta kontakt:

Grå Liste: 

https://www.facebook.com/graaliste/

Moderat liste:

https://www.facebook.com/ModeratListeUiT  

Sosialdemokratene UiT:

https://www.facebook.com/sosdem.tromso

Venstrealliansen UiT:

https://www.facebook.com/VenstrealliansenUiT

Les her for å sette deg inn i valgreglement:

Valgreglement for studentparlamentet UiT