Illustrasjonsbilde

Utlysning av verv: AU-medlem 100%

Grunnet sykdom ønsker vi å få inn en student i et 100% verv i studentparlamentets arbeidsutvalg.

Vervet i arbeidsutvalget regnes som et fulltidsverv, og det forutsettes at AU-medlemmet setter av tilstrekkelig med tid til å gjennomføre vervet. 

Personen vil jobbe med et særlig fokus på internasjonalisering, likestilling og mangfold.  Arbeidsområdene kan dog endre seg og vi ønsker derfor en person som er fleksibel og klar for andre oppgaver.

Opplæring og innføring i hvordan arbeidet fungerer vil selvfølgelig bli gitt. 

Vervet i arbeidsutvalget honoreres med ca 23.000 kroner i måneden og varer fra 5. februar – 15. juni.

Om studentparlamentet: 
Studentparlamentet består av 25 medlemmer, og møtes ca. en gang hver måned gjennom studieåret. Mellom møtene ledes studentparlamentet av et arbeidsutvalg bestående av fire personer.

Arbeidsutvalget fungerer som studentenes talerør opp mot universitetsledelsen og øvrige avdelinger ved UiT, mot vertskommunene til universitetet, og andre relevante instanser.

Rammene for arbeidsutvalgets oppgaver er nedfestet i Arbeidsinstruks for Studentparlamentets arbeidsutvalg

Sakspapirene til møtet 4. februar sendes ut 28. januar. Grunnet koronapandemien der vi mest sannsynlig er nødt til å gjennomføre parlamentsmøtet digitalt håper vi at de som ønsker å stille til studentparlamentets arbeidsutvalg sender inn kandidatskjema innen 27. januar slik at vi får sendt de ut med sakspapirene. Kandidatskjema som sendes inn etter dette tidspunktet vil bli ettersendt.


Kandidatskjema sendes til AU@SP.UIT.no

For inspirasjon til kandidatskjema se her.


Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 22.01.2021 14:16