Illustrasjonsbilde

Nyheter

Utlysning av verv: medlem i arbeidsutvalget (fulltidsverv)

Etter tilskudd fra UiT i budsjettprosessen for 2022 har Studentparlamentet fått muligheten til å utvide sitt arbeidsutvalg permanent med ett medlem. Det lyses derfor ut et verv nå, med varighet ut perioden. I fremtiden vil vervet stå til valg ved Studentparlamentets konstituerende møte på lik linje med resten av arbeidsutvalget.
29.11.21

UiT-studentene får fri på samenes nasjonaldag

Utvidet ledermøte ved UiT Norges arktiske universitet støtter Studentparlamentets initiativ om å gjøre Samefolkets dag til en undervisningsfri dag.

10.06.21

Disse ble valgt på Studentparlamentets konstituerende møte

Studentparlamentet avholdt konstituerende studentparlamentsmøte den 20.05.2021. Der valgte man nytt arbeidsutvalg for perioden 2021/2022.
21.05.21

Valg på konstituerende møte 20. mai

Onsdag 20. mai klokken 17.00 avholder Studentparlamentet 2021/2022 sitt konstituerende møte. Her velges noen av de mektigste representantene for studenter på UiT, med mest omfattende verv. Kanskje du ønsker å stille?
03.05.21

Valgresultatet er klart!

Listevalget til Studentparlamentet ble avsluttet 24. mars. Se resultatene her!
24.03.21

Søk semesteravgiftsmidler og kontor til studentforeningen din!

Frist for å søke om semesteravgiftsmidler til vårfordelingen, og fristen for å søke kontor i området ved Café Bodega (studentforeningsgangen) er begge 1. april.
09.03.21

Studentparlamentets listevalg 2021/2022

10. mars til 24. mars kan alle studenter ved UiT stemme ved valget til Studentparlamentet. 19 av de 25 plassene i parlamentet fordeles etter resultatet ved listevalget. Representantene som blir stemt inn vil sitte i Studentparlamentet studieåret 2021/2022.
01.02.21

Utlysning av verv: AU-medlem 100%

Grunnet sykdom ønsker vi å få inn en student i et 100% verv i studentparlamentets arbeidsutvalg.

19.01.21