Om oss

Studentparlamentet (SP) er det øverste studentpolitiske organet ved Universitetet i Tromsø. Studentparlamentet består av 25 valgte studenter, som møtes en gang i måneden for å diskutere saker som angår studentene og universitetet.

Studentparlamentet behandler og fatter vedtak i saker som angår studentenes interesser ved universitetet. Dette kan gjelde saker som omhandler fagpolitikk, studentvelferd på UiT, læringsmiljø, internasjonale studenter, utveksling eller mer fakultetsspesifikke saker.

Til å utføre vedtakene velger SP hvert år et Arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget jobber på heltid med den daglige driften av SP, og er SPs utøvende organ. Blant annet gjennom et arbeidsprogram vedtar SP hvilke saker AU skal jobbe med, og hva slags politikk Arbeidsutvalget skal utøve.

Studentparlamentet velger representanter til flere av universitetets, Samskipnaden og studentorganisasjonenes styrer samt nemder og utvalg. Studentparlamentet er også  en viktig høringsinstans for Universitetet og Samskipnaden i saker hvor studentenes meninger veier tungt. Studentparlamentet fordeler semesteravgiften i den store og den lille semesteravgiftsfordelinga, der de største mottagerne er bla.: Studenthuset Driv, TSI, ISU, Midnattsolposten og DebutUKA.

Studentene ved UiT er gjennom Studentparlamentet medlem av Norsk studentorganisasjon (NSO). NSO er en nasjonal interesseorganisasjon for tilnærmet samtlige norske studenter.

 

Studentparlamentet 2019/2020

1 Grønn liste Laila Gamst lga026@post.uit.no
2 Grønn liste Kristina Roset kro090@post.uit.no
3 Grønn liste Marte Leane Bleken Klemetsdal mkl050@post.uit.no
4 Grønn liste Espen John Ombler eom001@post.uit.no
5 Moderat Liste Tonje Isabell Isaksen tis016@post.uit.no
6 Moderat Liste Julie Nyborg Aasland jaa042@post.uit.no
7 Moderat Liste Daniel Hansen Masvik dma010@post.uit.no
8 Moderat Liste Even Aronsen ear024@post.uit.no
9 Moderat Liste Rune Wilton Olsen rol075@post.uit.no
10 Moderat Liste Sunniva Amundsen sam012@post.uit.no
11 Moderat Liste Marte Rolfsnes Bjørkheim marte.r.bjorkheim@uit.no
12 Moderat Liste Jørgen Bunk Olsen jol058@post.uit.no
13 Moderat Liste Martine Tennholm mte017@post.uit.no
14 Sosialdemokratene  Atle Lien ali082@post.uit.no
15 Sosialdemokratene  Louise Marie Gustafsson lgu035@post.uit.no
16 Sosialdemokratene  Aurora Skagen ask057@post.uit.no
17 Sosialdemokratene  Samira Hussen Mohammed smo086@post.uit.no
18 Sosialdemokratene  Amina Larsen ala147@post.uit.no
19 Sosialdemokratene  Linn Bruholt lbr048@post.uit.no
20 Campus Harstad Jørgen Arntzen jar019@post.uit.no
21 Campus Harstad Fredrik Dolva Jora fjo038@post.uit.no
22 Campus Finnmark Sindre Berntsen sbe103@post.uit.no
23 Campus Finnmark Kevin Loe kevinloe14@gmail.com
24 Campus Narvik Sindre Wæringsaasen swa037@post.uit.no
25 Campus Narvik Fredrik Lundblad flu008@post.uit.noAnsvarlig for siden: Stine-Andrea Hasselberg
Sist oppdatert: 07.11.2019 11:57

 

Error rendering component


Undersider på menypunkt
Studenter i styrer, råd og utvalg