Om oss

Studentparlamentet (SP) er det øverste studentpolitiske organet ved Universitetet i Tromsø. Studentparlamentet består av 25 valgte studenter, som møtes en gang i måneden for å diskutere saker som angår studentene og universitetet.

Studentparlamentet behandler og fatter vedtak i saker som angår studentenes interesser ved universitetet. Dette kan gjelde saker som omhandler fagpolitikk, studentvelferd på UiT, læringsmiljø, internasjonale studenter, utveksling eller mer fakultetsspesifikke saker.

Til å utføre vedtakene velger SP hvert år et Arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget jobber på heltid med den daglige driften av SP, og er SPs utøvende organ. Blant annet gjennom et arbeidsprogram vedtar SP hvilke saker AU skal jobbe med, og hva slags politikk Arbeidsutvalget skal utøve.

Studentparlamentet velger representanter til flere av universitetets, Samskipnaden og studentorganisasjonenes styrer samt nemder og utvalg. Studentparlamentet er også  en viktig høringsinstans for Universitetet og Samskipnaden i saker hvor studentenes meninger veier tungt. Studentparlamentet fordeler semesteravgiften i den store og den lille semesteravgiftsfordelinga, der de største mottagerne er bla.: Studenthuset Driv, TSI, ISU, Midnattsolposten og DebutUKA.

Studentene ved UiT er gjennom Studentparlamentet medlem av Norsk studentorganisasjon (NSO). NSO er en nasjonal interesseorganisasjon for tilnærmet samtlige norske studenter.

 

Studentparlamentet 2020/2021 etter konstituerende møte:

1 Grå liste Ida Rabben Trælnes idarabben@gmail.com
2 Venstrealliansen Tella Matilde Adolfsen t-mata@online.no
3 Venstealliansen Ole Andreas Myhrer Smith osm003@post.uit.no
4 Moderat Liste Ole Even Andreassen oan036@post.uit.no
5 Moderat Liste Jonas Dahlberg Toft jto020@uit.no 
6 Moderat Liste Mina Marie Solheim  minasolheim@gmail.com
7 Moderat Liste Joakim Breivik jbr040@uit.no
8 Moderat Liste Andreas Mikael Bugge abu033@uit.no
9 Moderat Liste Isak Wang Gustavsen igu025@post.uit.no
10 Moderat Liste Muhammad Bilal Afzal bilalafzalemail@gmail.com
11 Moderat Liste Gøril Martine Blikfeldt gbl003@post.uit.no
12 Moderat Liste Adele Dorthea Meidell adelemeidell@outlook.com
13 Moderat Liste Jørgen Bunk Olsen  jol058@post.uit.no
14 Sosialdemokratene  Haakon Kyrkjebø Nybø hny036@post.uit.no
15 Sosialdemokratene  Erlend Sæther 
16 Sosialdemokratene  Ane Sofie Mikkelsen ami068@post.uit.no
17 Sosialdemokratene  Amina Larsen ala147@post.uit.no
18 Sosialdemokratene  Aleksander Haukø Haugen alekhaug408@gmail.com
19 Sosialdemokratene  Embla Aalgaard Sveinsdottir  emblahh@hotmail.com 
20 Campus Harstad Valérian Lehmann Penzo vpe038@post.uit.no
21 Campus Harstad Sinthuja Rohini Sriharan ssr001@post.uit.no
22 Campus Finnmark Martyna Banazscek mba122@post.uit.no
23 Campus Finnmark Sindre Berntsen
24 Campus Narvik Vetle Ingerøyen vin006@uit.no
25 Campus Narvik Sindre Wæringsaasen swa037@post.uit.noAnsvarlig for siden: Stine-Andrea Hasselberg
Sist oppdatert: 13.08.2020 16:25

Error rendering component


Undersider på menypunkt
Studenter i styrer, råd og utvalg