Om oss

Studentparlamentet (SP) er det øverste studentpolitiske organet ved Universitetet i Tromsø. Studentparlamentet består av 25 valgte studenter, som møtes en gang i måneden for å diskutere saker som angår studentene og universitetet.

Studentparlamentet behandler og fatter vedtak i saker som angår studentenes interesser ved universitetet. Dette kan gjelde saker som omhandler fagpolitikk, studentvelferd på UiT, læringsmiljø, internasjonale studenter, utveksling eller mer fakultetsspesifikke saker.

Til å utføre vedtakene velger SP hvert år et Arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget jobber på heltid med den daglige driften av SP, og er SPs utøvende organ. Blant annet gjennom et arbeidsprogram vedtar SP hvilke saker AU skal jobbe med, og hva slags politikk Arbeidsutvalget skal utøve.

Studentparlamentet velger representanter til flere av universitetets, Samskipnaden og studentorganisasjonenes styrer samt nemder og utvalg. Studentparlamentet er også  en viktig høringsinstans for Universitetet og Samskipnaden i saker hvor studentenes meninger veier tungt. Studentparlamentet fordeler semesteravgiften i den store og den lille semesteravgiftsfordelinga, der de største mottagerne er bla.: Studenthuset Driv, TSI, ISU, Midnattsolposten og DebutUKA.

Studentene ved UiT er gjennom Studentparlamentet medlem av Norsk studentorganisasjon (NSO). NSO er en nasjonal interesseorganisasjon for tilnærmet samtlige norske studenter.

 

Studentparlamentet 2018/2019

1 UiT SV Sosialistisk Venstreparti Maja Sandvik Lockert mlo083@post.uit.no
2 UiT SV Sosialistisk Venstreparti Frida Steen Isachsen fis005@post.uit.no 
3 Moderat Liste Johannes Utvåg jut002@post.uit.no
4 Moderat Liste Thomas Soleng tso114@post.uit.no
5 Moderat Liste Tarald Nikolaisen tni087@post.uit.no
6 Moderat Liste Even Aronsen ear024@post.uit.no
7 Moderat Liste Jørgen Bunk Olsen jol058@post.uit.no  
8 Moderat Liste Vilde Elfrida Gamst vga012@post.uit.no
9 Moderat Liste Marte Bye Sørnes mso144@post.uit.no
10 Moderat Liste Amalie V.M. Naimak ana044@post.uit.no
11 Moderat Liste Amalie Hollen aho072@post.uit.no
12 Moderat Liste Jarl Ove Kaasen jka039@post.uit.no
13 Moderat Liste Kristin F. Eriksen ker021@post.uit.no
14 Sosialdemokratene  Espen Amundsen eam010@post.uit.no
15 Sosialdemokratene  Adrian Traasdahl atr042@post.uit.no
16 Sosialdemokratene  Maren Irene Gaare Bakkevoll mba116@post.uit.no 
17 Sosialdemokratene  Brynjar Andersen Saus bsa046@post.uit.no
18 Sosialdemokratene  Aurora Aa. Skagen ask057@post.uit.no 
19 Sosialdemokratene  Katinka V. Hofsøy kho064@post.uit.no
20 Campus Harstad Tonje Isabell Isaksen tis016@post.uit.no
21 Campus Harstad Jørgen R. Arntzen jar019@post.uit.no 
22 Campus Finnmark Sindre Berntsen sbe103@post.uit.no 
23 Campus Finnmark Even Aaker Thorsdalen eth028@post.uit.no 
24 Campus Narvik Marius Stenersen mst180@post.uit.no 
25 Campus Narvik [ikke valgt enda]


Ansvarlig for siden: Edvard Wølner Bjørnson
Sist oppdatert: 20.12.2018 15:16

 

Error rendering component


Undersider på menypunkt
Studenter i styrer, råd og utvalg