Illustrasjonsbilde

Kontaktinfo

Hvordan komme i kontakt med Arbeidsutvalget eller Studentparlamentet? Hvis du har lyst til å ta opp en sak som opptar deg ved Universitetet i Tromsø, oppfordrer vi deg sterkt til å komme til oss med det. Arbeidsutvalget setter dagsorden i Studentparlamentet og i Universitetet, og det kan vi gjøre med din sak!

Arbeidsutvalget står for den daglige driften av Studentparlamentet (SP) og jobber for å få gjennomslag for de sakene Studentparlamentet vedtar. Arbeidsutvalget koordinerer også arbeidet til de tillitsvalgte i Samskipnadsstyret, Universitetstyret og andre tillitsvalgte. Arbeidsutvalget forbereder saker til SP-møtene og er studentenes øverste tillitsvalgte mellom studentparlamentsmøtene.

 

Du finner en oversikt over alle medlemmene i studentparlamentet, samt studenter i styrer, råd og utvalg under "om oss".

 

Leder:
Herman Siggerud
leder@sp.uit.no
tlf: 926 52 333

Nestleder
Victor Zimmer
Utdanning@sp.uit.no
 
Velferdsansvarlig
Vetle Solodden Lier
Velferd@sp.uit.no
 

Organisasjon og studentdemokratiansvarlig
Jonas Toft
jonas@sp.uit.no

 
Digitalisering, Internasjonalisering, og Likestilling og mangfoldsansvarlig

Isak Wang Gustavsen
Internasjonal@sp.uit.no

 

Organisasjonskonsulent

Aleksander Terjesen Berget
abe105@uit.no

Stine-Andrea Hasselberg
stine-andrea.hasselberg@samskipnaden.no
tlf: 78 45 01 67/41 65 87 83