Forskningsdata på kart

Prosjektet har som formål å etablere en tjeneste for publisering av forskningsdata med geografisk informasjon på kart.

Ved UiT finnes det en rekke miljøer som innehar til dels store mengder geolokaliserte data knyttet til sin aktivitet og forskning. Dette er data som av sin natur kan visualiseres og tilgjengelig gjøres ved bruk av en kartportal. Målet for prosjektet er i hovedsak en visuell synliggjøring av forskningsaktiviteter ved UiT og dernest tilgjengeliggjøring av geolokaliserte data som ulike miljøer ved UiT innehar. Portalen vil tjene som et utstillingsvindu for en rekke forskningsaktiviteter ved UiT, være et middel for tilgjengeliggjøring av offentlige data som institusjonen innehar et forvaltningsansvar for, et middel for deling av lukkede prosjektdata internt ved UiT og med samarbeidspartnere, samt gi muligheter for at data fra ulike kilder / med ulikt opphav kan sammenstilles og dermed utgjøre en større helhet enn hver for seg.

Prosjektet er en videreføring av og basert på erfaring med tjenester etablert for CAGE (GeoData) og BFE (WhaleTracker). 
Vedlegg: