Disse vil bli dekaner

Søkerlistene til de seks dekanstillingene ved UiT er klar. Blant søkerne er det både interne og eksterne kandidater.
 

Dekan er øverste leder av et fakultet, rettet mot undervisning og forskning, innen ett eller flere beslektede fagfelt. Dette innebærer ivaretakelse av fakultetets samlede virksomhet, i en sentral lederposisjon, sammen med prodekan og fakultetsdirektør.   

BFE-fakultetet

Til stillinga som dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), er det tre søkere:

 • Kathrine Tveiterås (36), Instituttleder
 • Harald Steen (55), Leder for ICE senteret ved Norsk Polarinstitutt, Tromsø
 • Søker er unntatt offentlighet, mann

Helsefak

Til stillinga som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) er det tre søkere:

 • Geir F. Lorem (48), Professor/prodekan utdanning
 • Søker er unntatt offentlighet, mann
 • Vinjar Fønnebø (65), Professor og direktør

HSL-fak

Til stillinga som dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak) er det kommet inn én søknad:

 • Sonni Olsen (60), dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

IVT-fak

Til stillinga som dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi er det tre søkere:

 • Ashraf Radwan (65), professor, Oslo
 • Bjørn Solvang (51), Dekan ved fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, UiT Narvik
 • Kjetil K. Jåsund (51), Avdelingsdirektør

Jurfak

Til stillinga som dekan ved Det juridiske fakultet (Jurfak) er det to søkere:

 • Tore Henriksen (52), Professor
 • Gunnar Eriksen (55), Professor

NT-fak

Til stillinga som dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) er det tre søkere:

 • Ashraf Radwan (65), Professor, Oslo
 • Helge Maakestad (48), Arbeidsledig, Hurum Kommune
 • Arne Smalås (56), Professor

Søknadsfristen til stillingene var 4. september. Ifølge universitetsdirektørens foreløpige plan vil tilsetting av nye dekaner bli vedtatt på styremøtet 26. oktober.

Se også: UiT på lederjakt