Omorganiseringa: Dette skjer videre

Universitetsdirektøren vil utrede muligheten for campusadministrasjoner i Alta og Harstad. Begge steder skal det være regionale viserektorer som inngår i toppledelsen.

Fungerende universitetsdirektør Jørgen Fossland. Foto: Randi Solhaug

Torsdag 29. juni vedtok universitetsstyret at UiT skal redusere antallet fakulteter fra åtte til seks.  Saken har skapt en del uro både før og etter vedtaket, og nå er det flere som lurer på hva som skjer videre.

– Nå begynner blant annet arbeidet med å etablere overgangsordninger for fakultetsstyrene som skal sikre at de sammenslåtte fakultetene har representasjon i første styreperiode. Lederstillinger må også lyses ut denne høsten, blant annet de fleste dekanstillingene. Styrets vedtak betyr videre vi må se på instruksene for disse lederstillingene, forteller fungerende universitetsdirektør Jørgen Fossland.

Må ha støttefunksjoner

Styrevedtaket betyr blant annet at Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag (IRS) ikke er fakultet fra 1.1.2018., og at Avdeling for vernepleie i Harstad skal innplasseres ved Det helsevitenskapelige fakultet . 

Forsknings- og undervisningsaktivitetene i Alta og Harstad vil fortsette som før, selv om det ikke er egne fakulteter der. Administrativt er det likevel nødvendig å ha en funksjon som binder de ulike forsknings- og utdanningsmiljøene sammen.

– Vi ser at det er behov for å ha en felles administrasjon for faglig virksomhet i Alta og Harstad. En del viktige støttefunksjoner og primæroppgaver må opprettholdes, og vi vil i løpet av høsten finne en løsning på det. Det kan for eksempel være å ha egne campusadministrasjoner ledet av en campusdirektør, noe vi vil gå i gang med å utrede muligheten for, forteller Fossland.

Universitetsdirektøren understreker samtidig at dette er noe man også må se i sammenheng med den administrative omstillinga som UiT nå er midt inne i (Adm2020).

To viserektorer i toppledelsen

Det som er sikkert, er at det kommer til å sitte egne viserektorer i Harstad og Alta. Begge viserektorstillingene skal lyses ut denne høsten. 

Ifølge styrevedtaket skal stillingene inngå i universitetets toppledelse og ha et regionalt ansvar for (det som i dag er) Finnmark og Nord-Troms, samt Sør-Troms og Nordland.

– Det er nytt for oss med regionale viserektorer, og forslaget om å opprette disse stillingene kom blant annet som følge av at UiT har erfart at det er behov for mer samordning på campusene utenfor Tromsø og en sterkere tilstedeværelse i regionene, påpeker Jørgen Fossland.

Utreder Kunstfak videre

Et annet punkt i styrevedtaket var at Det kunstfaglige fakultet fra årsskiftet opphører som fakultet. Men styret gjorde ikke et endelig vedtak på hvor det skal innplasseres i organisasjonen. Det skal de bestemme på et av høstens styremøter.

Universitetsdirektøren har foreslått å slå Kunstfak sammen med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak), men et annet forslag som kom i høringsrunden, er at Tromsø Museum - Universitetsmuseet og Det kunstfaglige fakultet kan inngå i en egen sammenslått enhet. Forslaget har ikke har vært utredet tidligere.

– Styret har bedt om en utredning på hvor Kunstfak bør plasseres, og der sammenslåing av TMU og HSL-fakultetet vurderes som alternativer. Vi må nå lage et mandat for utredninga og sette sammen et utvalg snarest mulig, avslutter Fossland.

Les mer om omorganisering av fag og campus ved UiT