Mange høringssvar til Rapport for faglig organisering ved UiT

Kommuner, enheter ved UiT, arbeidstakerorganisasjoner og studenter er blant de som har sendt inn høringssvar til rapporten.

Det er kommet langt over 20 høringssvar til Rapport for faglig organisering av UiT. Høringsfristen var 15. juni. Alle svarene er lagt ut på siden til organisasjonsgjennomgangen.

Også de tidligere høringssvarene finner du på denne siden.

Universitetsstyret skal behandle saken 29. juni.