Oddershede oppsummerer fakultetsstruktur-arbeidet

Torsdag 1. juni offentliggjøres rapporten fra arbeidsgruppen som skal foreslå ny fakultetsstruktur. Gruppeleder Jens Oddershede oppsummerer her hvordan arbeidet har vært.

På et ekstraordinært styremøte 27. mars i år bestemte styret at antall fakulteter skal ned ved UiT. En arbeidsgruppe på 17 personer fikk oppgaven med å utarbeide forslag til ny fakultetsstruktur innen 31. mai. Forslaget skal deretter på høring 1.-15. juni.

Arbeidsgruppen hadde sine møter 2., 3., 11. og 23. mai. Gruppen består av blant annet dekanene, studentrepresentanter og eksterne medlemmer, og har vært ledet av professor Jens Oddershede ved Syddansk universitet. Du kan lese arbeidsgruppas mandat her.

I dette videoklippet forteller Jens Oddershede litt om hvordan det har vært å lede dette arbeidet: (video: Randi Solhaug)