Dagsorden til møter

Medlemsmøte 17.10.2018

Styret ønsker å orientere om, få meningsutveksling om og behandlet følgende saker:

 Diverse orienteringer

  • Bussturen til Aurora Spirit, Lyngen
  • 50 års feiringen for pioneransatte

MM Sak 5/18 Delta sammen med LOP Tromsø i arrangement av landsmøte for LOP 2020 i Tromsø.  

MM Sak 6/18 Innspill på saker rettet mot ledelsen ved UiT:

  • Pensjonister ved UiT - redusert medlemskontingent på treningstilbud på lik linje som ansatte ved UIT

MM Sak 7/18 Mulige aktiviteter for perioden 2019

  • Fokus rettet mot aktiviteter som styrker både sjel og legeme

Når det gjelder oppdatert status på gjennomførte og  planlagte aktiviteter for høst 2018 og mulige aktiviteter for 2019 (utgave 03-10 2018), vises det til utsendt dagsorden på mail

MM Sak 8/18. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ansvarlig for siden: Sylvia Labugt
Sist oppdatert: 10.10.2018 15:11