Forslag til aktiviteter

For at Pensjonistforeninga ved UiT skal ha en relevans, bør man tilstrebe at aktivitetene her er genuine for oss. Vi er en lite homogen gruppe, og det er viktig å fokusere på hvem vi er og hvilket ståsted vi har hatt. Det skal skapes miljø til alle kategorier pensjonister, uansett hvilken stillingskategori vi har hatt og hvilke fag vi kommer fra.

I første omgang bør vi være med i tilknytning til 50 års jubileet.

På møtene:

 • På møtene: Foredrag, diskusjoner, kunstnerisk innslag med musikk, sang, presentasjon av nye bøker, aktuelle lokalpolitiske temaer.
 • Informere om og diskutere aktuelle pensjonspolitiske spørsmål, testamente, arv, m.v. Foredrag ved spesialister.
 • Bistå nye UiT-pensjonister ved overgangen til pensjonstilværelsen.

Ulik typer reiser

 •  Til institusjoner som har særskilt interesse/relevans. Universitetet er jo medeier i universitetssentre i flere europeiske land. I tillegg har vi observatoriene på La Palma, Kanariøyene. Problemet tilknyttet slike utflukter vil kanskje være å finne et vertskap som kan være interessert i å ta imot oss.
 • Turer til UiTs campuser i Narvik, Harstad og Alta med omvisninger m.v.
 • Dagsturer, både ”Blåturer” og andre til severdigheter i Tromsø og omegn.
 • Reiser på opptil en ukes varighet til konserter, operaforestillinger, fotballkamper og andre evenementer i Norge og utlandet. Samarbeid med en reisearranør.

Kontakt med tidligere arbeidsplass

 • Holde kontakten med tidligere arbeidsgiver gjennom å delta på og bistå ved store arrangementer.
 • Bedriftsbesøk.
 • Guiding på universitetsområdet.
 • Ivareta og vedlikeholde gammelt, teknisk utstyr. Dette kan gjelde vitenskapelig utstyr, IT-, verksteds-, fotoutstyr, osv.
 • Delta på revy – spesielt i tilknytning til jubileet.
 • Historiske foredrag som omhandler fag, miljø og kultur, da og nå.

Kurs:

 • Litteratursirkel
 • Fotokurs
 • Bridgekurs
 • Skrivekurs
 • Slektshistorie
 • Bilkjøring – oppfriskingskurs

 

For å lette styrets arbeid bør det utpekes en tur/reisekomite, en kulturkomite, kurskomite og evt. andre ressursgrupper.Ansvarlig for siden: Liv-Ragna Garden
Sist oppdatert: 15.11.2016 13:44