Sammensetning av styret

Årsmøtet i Pensjonistforeninga (PUiT), 20.03.2019, valgte nye medlemmer til styret

Sammensetningen av styret fikk ved årsmøtet i 2019 følgende sammensetning

Leder:                             Sylvia Labugt, gjenvalgt 2 år

Nestleder:                        Einar Størkersen, valgt i 2018

Kasserer:                         Sigmund Nordmo, gjenvalgt 2 år

Sekretær:                        Thale Henden, valgt i 2018

Styremedlemmer:            Wenche Bakkelund, valgt for 2 år

Vararepresentanter:        Jan Alexandersen, valgt i 2018

    Tove Bull, valgt for 2 år

    Else Stjernstrøm, valgt for 2 år

Elsa Berglund og Bent Svinnung gikk ut av styretAnsvarlig for siden: Sylvia Labugt
Sist oppdatert: 07.02.2020 16:52