Sammensetning av styret

Årsmøtet i Pensjonistforeninga (PUiT), 2021, valgte nye medlemmer til styret.

Sammensetningen av styret ble etter årsmøtet i 2021 som følger:

Leder:                              Sylvia Labugt

Nestleder:                        Einar Størkersen 

Kasserer:                         Sigmund Nordmo

Sekretær:                        Tove Bull

Styremedlemmer:            Wenche Bakkelund

                                         Else Stjernstrøm

Vararepresentanter:        Bernhard Sæthre

    Toril HansenAnsvarlig for siden: Sylvia Labugt
Sist oppdatert: 31.08.2021 16:10