Sammensetning av styret

Årsmøtet i Pensjonistforeninga (PUiT), 14.03.2018, valgte nye medlemmer til styret

Styret hadde noen medlemmer/varamedlemmer som bare var valgt for ett år, derfor måtte det foretas delvis nyvalg. Anne Lise Pedersen, som var vararepresentant, hadde frasagt seg gjenvalg. Årsmøtet valgte Jan Alexandersen inn på denne plassen.

På styremøtet 11.04.2018 ble følgende styre konstituert:

Leder:                             Sylvia Labugt

Nestleder:                        Einar Størkersen

Kasserer:                         Sigmund Nordmo

Sekretær:                        Thale Henden

Styremedlemmer:             Elsa Bergersen

Vararepresentanter:          Wenche Bakkelund, Bent Svinnung, Jan AlexandersenAnsvarlig for siden: Sylvia Labugt
Sist oppdatert: 18.04.2018 18:07