Opptak av undervisning i auditorium (Mediasite)

UiT tilbyr automatisert opptak av undervisning. Under beskrives flyten fra bestilling til gjennomføring til etterarbeid.


Innhold:


#1: Kort om automatisert forelesningsopptak

Denne videoen er rettet mot faglærer og inneholder den samme informasjonen som er presentert på denne siden. Videoen går gjennom prosessen for bestilling av opptak, tips til gjennomføring av forelesning, og hva skjer etterpå.
#2: Foreleser bestiller automatisert opptak

Som foreleser anbefales det at du i første omgang får på plass en avtale for opphavsrett ved ditt fakultet / institutt. Det er utviklet en standardkontrakt som kan brukes som utgangspunkt. Denne jobben må gjøres på fakultetsnivå og er ikke et arbeid IT-avdelingen vil være involvert i. 

Bestilling av automatisert opptak i Mediasite sendes til studieplanlegger på ditt fakultet / institutt. De må vite følgende:

 1. Emnekode
 2. Forelesning(er) som skal tas opp
  1. Dato
  2. Klokkeslett
  3. Alle forelesninger hele semesteret?
 3. Om du ønsker opptak med direktesending eller kun opptak
 4. Om du ikke vil at opptaket legges ut på Min Side
 5. OBS! Eventuelle avvik i løpet av semesteret

Studieplanleggeren gjør nødvendige endringer i timeplanleggingssystemet. Blant annet sikrer studieplanleggeren at forelesning holdes på rom med egnet opptaksutstyr. Se liste over rom med opptaksutstyr

Hvis man skal bruke to eller flere forskjellige rom, hvor alle har mediasite opptaksutstyr installert, vil det ikke kreve ytterlige administrasjon, automatikken vil følge over til hvert rom. 
#3: Studieplanlegger ordner med automatisert opptak

Som studieplanlegger og TP-ansvarlig er det din oppgave å aktivere opptak og strømming av undervisning i TP. Det er opp til hvert miljø å utarbeide gode rutiner for hvordan dette organiseres på en ryddig måte.

Hvis en foreleser i ditt miljø ønsker å gjøre opptak av et gitt emne eller en enkel forelesning vil henvendelsen komme til deg som studieplanlegger. Da gjør du som følger:

 1. Logg på timeplanleggingssystemet TP
 2. Åpne eksisterende eller opprett ny rombooking til det aktuelle emnet
 3. Sørg for at alle forelesninger har en tilknyttet faglærer
  1. Faglæreren som er listet først blir eier av opptaket
 4. Sørg for at aktuelle forelesninger foregår på rom med opptaksutstyr
 5. Legg til tagg for opptak med direktesending eller tagg for kun opptak
  tagger for opptak
 6. Hvis faglæreren ønsker det, legg også til tagg for "Ikke publiser til Minside/Studentapp"
 7. Ellers gjennomfør vanlig rombooking for et fagemne og lagre

Når alt er registrert riktig i TP vil resten av prosessen være automatisert.

Det er viktig å registrere endringer i timeplansystemet i løpet av semesteret. Hvis foreleser avlyser en forelesning eller bytter rom uten at dette registres i TP vil opptaket bli gjennomført som først planlagt. Man risikerer da å gjøre opptak av et tom rom, eller i verste fall av andre som overtar rommet.

Det er studieplanleggers ansvar å påse at alle bookingene i et emne som skal tas opp er lagt til et av  rommene med opptaksturstyr. Hvis en forelesning i en forelesningsrekke er lagt til et rom uten opptaksutstyr vil den forelesningen ikke bli tatt opp.

Ytterlige informasjon om hva taggene betyr

Mediasite: Opptak med direktesending

Med dette valget gjøres det opptak av forelesingen og det som tas opp sendes samtidig direkte ut til de som har tilgang til nettadressen for visningen. Det er ca 20 sekunders forsinkelse på det som foregår i undervisningsrommet og det som vises på nettet.

Brukes i de tilfeller hvor det er krav om at personer som ikke er tilstede i undervisningslokalet skal kunne følge forelesningen i tilnærmet sanntid.

Mediasite: Opptak

Brukes i de tilfeller hvor det ikke er krav til at forelesningen skal kunne følges av eksterne personer samtidig med at forelesningen gjennomføres. Opptaket vil være tilgjengelig i etterkant av forelesningen for de som har tilgang til nettadressen.

Hvis det ikke er krav om direktesending, så er «Mediasite: Opptak» det riktige valget.

Mediasite: Ikke publiser til Min Side/ UiT student app

Brukes for å hindre automatisk publisering av video til Min Side og UiT Student App. Som standard publiseres alle opptak ut til Min Side/UiT student app. Denne taggen må kombineres med en av de andre to for at bestillingen skal være korrekt.
#4: Bestillingen er lagt inn. Hva skjer nå?

Etter at studieplanleggeren har lagt inn bestilling på automatisert opptak skjer det mye magi på bakrommet. Noen ting å være klar over:

 • I TP står det en faglærer som er ansvarlig for dagens forelesning med opptak. Denne faglæreren får tilsendt en lenke til der opptaket ligger.
 • Faglæreren blir også teknisk eier av opptaket. Dette betyr at han/hun kan deaktivere opptaket og/eller redigere det i My Mediasite.
 • Noen ved fagemnet tar ansvar for at studenter vet hvor de finner opptak.
 • Kun UiT ansatte og studenter med lenke til opptaket vil kunne se på det. Om det ønskes endringer i tilgangsstyringen må det sendes forespørsel til Orakelet med begrunnelse for ønsket endring.
 • Opptaket blir automatisk slettet etter to år. Det er mulig å endre på denne datoen.#5: Synliggjør opptakene for studentene

En viktig moment i hele prosessen med automatisert opptak er at studentene vet hvor de kan få tak i opptakene. Det finnes flere alternativer som kan benyttes:

 • "Mediasite Kanal for video" i Canvas (mest anbefalt løsning)
 • Lenke
 • Innkapsle enkelte videoer på en side i Canvas
 • Min side for studenter

Mediasite Kanal for video

Opptak som er koblet til et fagemne ved at de ble booket i timeplanleggingssystemet får automatisk en kobling mot "Mediasite Kanal for video" i Canvas. "Mediasite Kanal for video" er et punkt som vises på emnenavigasjonen til alle emner i Canvas. Her vil fagemnets opptak bli automatisk lagt ut.

Dette må faglærer gjøre:

 1. Gå inn i Canvas-emnet og synliggjør "Mediasite Kanal for video" i emnenavigasjonen
 2. Klikk på "Mediasite Kanal for video" for å aktivere koblingen mot opptakene. 

mediasite kanal for video i et canvas-emne
Eksempel på Mediasite Kanal for video

Lenke

Alle som er lagt inn som foreleser på et emne i timeplanleggingssystemet (TP) som det blir registrert opptak på, vil motta en automatisert epost fra IT-avdelingen. Denne eposten inneholder en lenke som viser til en katalog på nettet hvor alle opptak i emnet vil bli samlet. Denne lenken kan legges ut i Canvas til studentene, for eksempel på hjemmesiden til Canvas-emnet.

Eposten sendes ut innen 10 minutter etter at Studieplanlegger har aktivert opptak på emnet i TP. Denne eposten sendes ut 1 gang, ved første registrering i TP. Hvis du mangler mailen eller ikke har mottatt den, ta kontakt med Orakelet. Om du mottar en slik mail, uten å ha ønsket opptak må du ta kontakt med din studieplanlegger. 

Innkapsle enkelte videoer på en side i Canvas

Dette vil kreve mer arbeid av foreleseren, men det er mulig å vise en video direkte på en side i Canvas. Dette heter å innkapsle / embedde. Foreleseren som er eier av opptaket og har tilgang til My Mediasite kan redigere HTML-koden til en side i Canvas for å legge til en iframe-kode som man henter fra My Mediasite. Alternativt, bruk My Mediasite-integrasjonen - dette vises som et ikon med 4 oransje sirkler i verktøymenyen når man redigerer en Canvas-side.

Min side for studenter

Alle opptak på et fagemne vil bli tilgjengeliggjort for emnets studenter når de logger på Min side for studenter. Dette skjer helt automatisk.

Du kan velge å ikke publisere opptakene i på Min side for studenter ved at studieplanleggeren legger til taggen "Mediasite: Ikke publiser til Minside/studentapp" i timeplanleggingssystemet.
#6: Hjelp! Noe feiler!

Teknisk feil under gjennomføring

Ring vakttelefonnummeret for AV-hjelp. Det står et nødnummer for lokal IT-hjelp på alle undervisningsrom.

Er det studenter som følger med på direktesending? Ha en plan klar for hvordan de skal få informasjon om at det foregår tekniske feil.

Uønsket hendelse under gjennomføring

Til eksempel, ble noe sagt under pausen som bør fjernes fra opptaket?

 1. Ta kontakt med Orakelet. Vi ønsker å følge opp slike saker.
 2. Deaktiver opptaket ved å sette det til "Private" i My Mediasite. 
 3. Rediger bort de uønskete hendelsene.

Student får ikke spilt av opptak

Informasjon om feilsøking når man ikke får spilt av et opptak og flere typiske spørsmål fra studenter har vi beskrevet på denne siden. Del gjerne lenken med studentene dine i Canvas.
#7: Gjennomføring av forelesning - kort versjon

Det er bestilt automatisert opptak av en forelesning du kommer til å gjennomføre. Her er det du må vite.

Gjennomføring av forelesning

 1. Start undervisningsutstyret som vanlig fra Crestron-panelet. Prosjektør skrur seg på, mm.
 2. Bruk mikrofon.
 3. Sjekk at alt ser greit ut på medsynsskjermen.

Utrustningen av de forskjellige rommene vil variere så gjør deg kjent med rommet du skal bruke i forkant. Ved spørsmål og bistand kontakt Orakelet.

Opptaket inkluderer

 1. PC-lyd og forelesers stemme
 2. Video av foreleser
 3. Skjermopptak (PowerPoint / dokumentkamera)slik ser det ut når man ser på opptaket#8: Gjennomføring av forelesning - kjekt å vite

I utgangspunkt er det lite som faglæreren må forholde seg til når det foregår automatisert opptak. Se avsnittet ovenfor. Likevel er det flere ting som er kjekt for foreleseren å kjenne til.

Sjekk at alt ser bra ut på medsynsskjermen

 1. Emnekode, rom, dato stemmer for denne forelesningen.
 2. Kamerautsnittet er det du ønsker. Eventuelt juster kameraet fra Creston-panelet.
 3. Det som vises på lerret vises også på medsynsskjermen.
 4. De grønne stolpene beveger på seg når du snakker i mikrofonen.
 5. Det står "Go live".

medsynsskjermen

Riktig lyd og bilde

 1. Bruk mikrofon. Vi anbefaler at foreleseren bruker mikrofon med hodebøyle. 
 2. Sørg for at spørsmål/kommentar fra salen kommer med på opptaket. Enten send rundt en mikrofon (f.eks. Catchbox) eller gjenta det som ble sagt.
 3. Du kan bruke utvidet skjermvisning for å ha forelesningsnotater på din skjerm og PowerPoint-presentasjonen på lerretet og i opptaket.
 4. Hvis ønskelig, juster kamerautsnittet.
 5. Opptak av whiteboard/krittavle blir ofte dårlig. Bruk digital håndskrift i f.eks. PowerPoint i stedet.
 6. Vanlig laserpeker vises ikke i opptaket. Få deg en Logitech Spotlight. Spotlight kan skaffes via UiT sine innkjøpstjenester.

Det foregår opptak...

 1. Opptaket starter når rombooking starter. Det varer til fem minutter etter rombookingen er avsluttet. For eksempel fra kl 10.15 til kl 12.05.
 2. Det er en god rutine å informere studentene hver gang det foregår opptak.
 3. Det er opptakslys innenfor og utenfor undervisningsrommet som lyser rødt når det foregår opptak.
  skilt med "recording" på. hele skiltet lyser rødt

Pause eller stoppe opptaket tidlig

På noen undervisningsrom finnes det en rød knapp på podiet. Knappen brukes for å pause opptaket eller stoppe det tidlig.

 1. Trykk på knappen en gang for å pause opptaket.
  • Opptakslyset på veggen begynner å blinke.
 2. Trykk på knappen en gang til for å starte opptaket igjen.
  • Opptakslyset på veggen lyser stabilt.
 3. Hold knappen inn i 5 sekunder for å stoppe opptaket før avtalt tid.
  • Opptakslyset på veggen slukner.

mediasiteknapp for å pause og/eller stoppe opptaket
#9: Rediger et opptak

NB! Du må være eier av opptaket og ha tilgang til My Mediasite for å redigere et opptak. Alternativt, ta kontakt med Orakelet så hjelper vi deg.

Se følgende brukerveiledninger for hjelp med redigering av presentasjoner/opptak:

 1. Åpne redigeringsverktøyet
 2. Hva kan gjøres i redigeringsverktøyet?
 3. Lagre den redigerte presentasjonen#10: Sperre tilgang til et opptak

Av en eller annen grunn kan det hende at du vil sperre tilgangen til et opptak slik at kun eier kan se på det. Kanskje noe ble sagt i pausen som må redigeres bort? Meld fra til Orakelet ved behov.

NB! Du må være eier av opptaket og ha tilgang til My Mediasite for å deaktivere et opptak. Alternativt, ta kontakt med Orakelet så hjelper vi deg. 

 1. Gå til hovedsiden til My Mediasite.
 2. Åpne presentasjonen ved å klikke på tittelen.
 3. Klikk "Edit details" til høyre.
 4. Endre "Visibility" fra "Viewable" til "Private". 
  visibility

Nå kan ingen andre se på opptaket.
#11: Still inn dato for å sperre/åpne tilgang til et opptak

Denne brukerveiledningen gjelder for deg som vil  sperre/åpne tilgang til et opptak på en bestemt dato - for eksempel i forbindelse med eksamen. Det er ikke mulig å sette et klokkeslett, kun en dato.

NB! Du må være eier av opptaket og ha tilgang til My Mediasite for å sperre/åpne et opptak. Alternativt, ta kontakt med Orakelet så hjelper vi deg. 

 1. Gå til hovedsiden til My Mediasite.
 2. Åpne presentasjonen ved å klikke på tittelen.
 3. Klikk på "Edit".
  edit
 4. Klikk på "Actions".
 5. Klikk på "Schedule new Action".
  actions, schedule new action
 6. Still inn dato, "Action type" og "New visibility". Under er et eksempel på å åpne et opptak på en bestemt dato.
 7. Klikk på "Add New Action".
  dato, action type, new visibiltiy, add new action
 8. Klikk på "Save".#12: Endre dato for automatisk sletting

Undervisningsopptak får automatisk en levetid på to år. Etter dette vil de bli slettet. Du kan endre datoen for sletting ved å utføre stegene under.

NB! Du må være eier av opptaket og ha tilgang til My Mediasite for endre slettedatoen. Alternativt, ta kontakt med Orakelet så hjelper vi deg.

 1. Gå til hovedsiden til My Mediasite.
 2. Åpne presentasjonen ved å klikke på tittelen.
 3. Klikk på "Edit".
  edit
 4. Klikk på "Actions".
 5. Det skal ligge en Actions fra før som sier at 2 år etter opplastingsdatoen vil presentasjonen bli flyttet til søppelkurven. Klikk på "Edit" for å redige denne Action.
  action, edit
 6. Still inn tid og handling som ønskelig. Under er et eksempel på at presentasjonen blir slettet 1,5 år etter den ble opprettet.
 7. Klikk på "Update Action".
  innstillinger for action, update action
 8. Klikk på "Save".