Mac - Lync

Har du en eldre versjon av Mac OS, må du benytte Lync i stedet for Skype for Business.


Innhold:


#1: Lync - oversikt

lync

1.   Oversikt over kontakter du har "lagret" i din Lync
2.   Ringetastatur
3.   Historikk, logg over kommuniksjon i Lync
4.   Søk etter kontakter (alle ansatte og studenter ved UiT)
5.   Velg mikrofon og høytaler
6.   Send direktemeldinger (Chat)
7.   Ring ønsket kontakt
8.   Start videosamtale
9.   Send epost
10. Planlegg møte (NB! Virker ikke, du må kalle inn til møter via Outlook)

NB! Ved å starte kommunikasjonen  (punkt 6,7,8,9,10) ved å høyeklikke på ei gruppe kan du effektivt  kommunisere med mange på en gang.
#2: Lync - ring kontakt

lync

1. Velg kontakt
2. Klikk på telefonikonet
3. Velg ringeenhet
#3: Lync - ring eksternt nummer

lync

1. Velg Telefon for å slå nummer
2. Skriv inn nummer eller...
3. Klikk på tallene for å registrere ønsket nr
4. Klikk på Anrop når du har registrert nummeret
#4: Lync - viderekoble anrop

lync

1. Aktiver/deaktiver viderekobling eller velg hvilket nr du ønsker å viderekoble til. Om du velger "Innstillinger for       telefonsamtale" får du flere valg
#5: Mac/Lync/Skype for Business - møteinnkalling via Outlook

Du kan kalle inn til Lyncmøte via Outlook. En fordel er at de inviterte ikke må ha Lync eller Skype for Business på sin Pc eller Mac. Med denne metoden kan du og invitere personer som ikke tilhører UiT eller UH sektoren.

NB! Du må være logget på Lync eller Skype for Business for å opprette møtet. Brukerveiledninga under er tilpasset  Outlook 2016 versjonen men har mange likheter med versjon 2011.

møteinnkalling

1. Klikk på Møte knappen

møteinnkalling

2. Inviter deltakere enten ved navn (gjelder ansatte og studenter ved UiT) eller epostadresse

3. Klikk på Nettmøte og velg Legg til nettmøte. Linken til møtet og annen info genereres automatisk i e-posten.

4. Deltakerne klikker på linken når møtet starter. Du kan skrive ekstra info i tillegg til infoen fra systemet. Møtedeltakerne kan være UiT ansatte eller studenter, eller andre som du har e-postadresse til.

møteinnkalling

5. Klikk på Send knappen
#6: Outlook Web App (OWA) - Invitere til møter

Du kan kalle inn til møte i Skype for Business via Outlook Web App. Med denne metoden kan du kalle inn både ansatte, studenter og eksterne deltakere. Deltakerene som ikke ha Skype for Business på sin PC/Mac, kan delta via en App de blir bedt om å installere. Logg deg på Outlook Web App via mail.uit.no.

møteinnkalling

1. Klikk på Kalender

møteinnkalling

2. Velg Nytt arrangement

møteinnkalling

3. Fyll inn nødvendige møtedetaljer og velg deltakere

4. Klikk på Innstillinger for nettmøte. 

5. Når du har valgt Innstillinger for nettmøte genereres lenka og annen info til møtet. Mottakerne av eposten kan klikke på lenka eller velge å bli med over telefon for å delta på møtet.

6. Klikk på Send

Til ITA-kurs brukerstøtte toppside

 


ÅPNINGSTIDER

Besvarelse av telefon og e-post (*)

Mandag - fredag: 08:00-15:00

Skranke (*)

Mandag - fredag: 09:00-15:00


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Klikk her for eldre versjon av Fjernhjelp mac.